Variabele: Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledig brugpensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledig brugpensioen

Afkorting

fodsz_prepension_complete

Thema

Brugpensioenen, Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

De persoon heeft een volledig brugpensioen en recht op een tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT)

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - 31/12/2011

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 351 (volledig bruggepensioneerd).
  • Enkel de personen die recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) zijn opgenomen in de nomenclatuur van de socio-economische positie en de daarbij horende afgeleide variabelen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).
  • Deze afgeleide variabele is op 01/01/2012 van naam veranderd. Voortaan spreekt men niet meer van 'brugpensioen', maar van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', dat kan worden afgekort tot SWT.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - 31/12/2011
1Ja 31/03/2003 - 31/12/2011