Variabele: Uitkering arbeidsongeval en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitkering arbeidsongeval en volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet

Afkorting

fao_interruption_de_carriere

Thema

Arbeidsongeval, Loopbaanonderbreking/tijdskrediet

Definitie/omschrijving

Volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet in combinatie met een uitkering arbeidsongeval

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 31 (volledige loopbaanonderbreking / volledig tijdskrediet).
  • Enkel de tijdelijk arbeidsongeschikten wegens een arbeidsongeval zijn opgenomen in de nomenclatuur van de socio-economische positie en de daarbij horende afgeleide variabelen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee ∞ - ∞