Variabele: Uitkering arbeidsongeval en werkzoekend

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitkering arbeidsongeval en werkzoekend

Afkorting

fao_chomeur

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Werkzoekend in combinatie met een uitkering arbeidsongeval

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 2 (werkzoekend).
  • Enkel de tijdelijk arbeidsongeschikten wegens een arbeidsongeval zijn opgenomen in de nomenclatuur van de socio-economische positie en de daarbij horende afgeleide variabelen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2007 - ∞
1Ja ∞ - ∞