Variabele: Uitkering beroepsziekte en rechtgevend kind

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitkering beroepsziekte en rechtgevend kind

Afkorting

fbz_alloc_fam

Thema

Beroepsziekte, Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Kind met uitkering beroepsziekte dat tevens als rechtgevend kind is opgenomen in het kadaster RKW of in het bestand RSVZ Kinderbijslagen

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 36 (rechtgevend kind voor kinderbijslag).
  • Het Kadaster van de kinderbijslag van de RKW bevat alle kinderbijslagdossiers van het werknemerstelsel, het stelsel van de gewaarborgde kinderbijslag en het merendeel van de dossiers uit het overheidsstelsel. Het bevat namelijk niet alle dossiers van de werkgevers uit de overheidssector die de kinderbijslag zelf uitbetalen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞