Variabele: Uitkering beroepsziekte en terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitkering beroepsziekte en terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen

Afkorting

fbz_TBS

Thema

Beroepsziekte, Terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen

Definitie/omschrijving

De persoon bevindt zich in het stelsel van terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen en ontvangt een uitkering voor beroepsziekte

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

30/06/2011 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 352 (terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen).
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 30/06/2011 - ∞
1Ja 30/06/2011 - ∞