Variabele: Voltijds equivalent definitie 2 op huishoudniveau

Een verbetering voorstellen

Naam

Voltijds equivalent definitie 2 op huishoudniveau

Afkorting

Voltijds_equivalent_def_2

Thema

Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Het voltijds equivalent definitie 2 geeft het arbeidsvolume, volgens de tweede definitie, op huishoudensniveau weer (voor alle huishoudleden tussen 18 en 59 jaar zonder studenten jonger dan 25). Er wordt hier afgeweken van definitie 1 door voor de loontrekkenden het reëel gepresteerde arbeidsvolume in het kwartaal en de reële maatman in de onderneming of bedrijfstak in rekening te brengen (door middel van het VTE exclusief gelijkgestelde dagen uit het datawarehouse). Door deze wijzigingen zal het voltijds equivalent volgens de tweede definitie, algemeen genomen, lager komen te liggen. Tussenliggende periodes van inactiviteit of gelijkgestelde dagen worden immers in rekening gebracht, en de maatman zal in bijna alle gevallen hoger zijn dan 35 uur. Door het arbeidsvolume op individueel vlak te confronteren met de maatman en het resultaat hieruit op huishoudniveau op te tellen, wordt het voltijds equivalent op huishoudniveau bekomen. Voor verdere details betreffende de opbouw van dit concept wordt verwezen naar de nota Low Work Intensity op basis van het DWH AM&SB.

Bron

DWH_BCSS_IntTravail

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Door het voltijds equivalent volgens definitie 2 af te zetten ten opzichte van het voltijds equivalent maximaal wordt de work intensity volgens definitie 2 bekomen (WI_def_2).

Internationale compatibiliteit

/