Variabele: Vrijstelling van inschrijving om familiale of sociale redenen

Een verbetering voorstellen

Naam

Vrijstelling van inschrijving om familiale of sociale redenen

Afkorting

disp_circ_fam_soc

Thema

Loopbaan, Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

De persoon heeft een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende omwille van familiale of sociale redenen.

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 32 (Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende).
  • Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze kan een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende genieten omwille van sociale of familiale redenen die hem betreffen of iedere andere persoon die met hem samenleeft, zijn kinderen, zijn ouders, zijn broers en zussen, een persoon die hij of zijn echtgenoot ten laste heeft of een persoon van wie hij (of zijn echtgenoot) de voogd of een toeziende voogd is.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞