Variabele: Vrijstelling van inschrijving omwille van een (beroeps)opleiding

Een verbetering voorstellen

Naam

Vrijstelling van inschrijving omwille van een (beroeps)opleiding

Afkorting

disp_form

Thema

Loopbaan, Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

De persoon heeft een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende omwille van een (beroeps)opleiding.

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 32 (Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende).
  • Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze kan een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende genieten als hij een beroepsopleiding volgt die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst of die erkend is door de directeur van het werkloosheidsbureau. Deze vrijstelling wordt maar één keer toegekend.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞