Variabele: Werkend en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkend en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Afkorting

prepension_complete

Thema

Loopbaan, Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Definitie/omschrijving

Werkende arbeidsmarktpositie in combinatie met het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voltijds)

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2012 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 1 (werkend). Er zijn zes mogelijke combinaties:

De persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in hoofdberoep, met een uitkering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voltijds)

OF

de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in bijberoep, met een uitkering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voltijds)

OF

de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige na pensioenleeftijd, met een uitkering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voltijds)

OF

de persoon is tewerkgesteld als helper in hoofdberoep, met een uitkering in het kader van van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voltijds)

OF

de persoon is tewerkgesteld als helper in bijberoep, met een uitkering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voltijds)

OF

de persoon is tewerkgesteld als helper na pensioenleeftijd, met een uitkering in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voltijds) - afgeleide variabele

  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).
  • Deze afgeleide variabele is op 01/01/2012 van naam veranderd. Voortaan spreekt men niet meer van 'brugpensioen', maar van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', dat kan worden afgekort tot SWT.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2012 - ∞
1Ja 31/03/2012 - ∞