Variabele: Identificatienummer van de oprichtende entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer van de oprichtende entiteit

Afkorting

bus_parententerprise

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat het identificatienummer van de entiteit die de vestigingseenheid heeft opgericht. De entiteit vervuld hierin de zogenaamde 'vader rol' in de link tussen entiteit en vestigingseenheid (zie ook de variabele ent_linktype).

Bron

DWH_BCE_Etablissement

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/