Variabele: Staat van het buitenlands adres van de entiteit

Een verbetering voorstellen

Naam

Staat van het buitenlands adres van de entiteit

Afkorting

ent_state

Thema

Ondernemingen

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de staat van het buitenlands adres van de entiteit. Dit gegeven is niet van toepassing op Belgische adressen.

Bron

DWH_BCE_Entités

Instelling

Kruispuntbank van Ondernemingen

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/