Variabele: Einddatum arbeidsongeschiktheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum arbeidsongeschiktheid

Afkorting

Einddatum

Thema

Moederschapsbescherming, Primaire arbeidsongeschiktheid, Ziekte

Definitie/omschrijving

Einddatum van een ongewijzigd tijdsvak in de arbeidsongeschiktheid

Bron

DWH_CIN

Instelling

Nationaal Intermutualistisch College

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De einddatum die in deze variabele wordt weergegeven is de einddatum van een tijdsvak in de arbeidsongeschiktheid. De periode van arbeidsongeschiktheid eindigt dus niet noodzakelijk met de einddatum die deze variabele weergeeft.
  • Het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid eindigt zodra de rechthebbende zijn werk hervat. Indien hij echter binnen 14 dagen na zijn werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt wegens een ziekte met dezelfde oorzaak, wordt het tijdvak van primaire ongeschiktheid als ononderbroken beschouwd.

Internationale compatibiliteit

/