Variabele: Pensioenbedrag

Een verbetering voorstellen

Naam

Pensioenbedrag

Afkorting

Amount 138

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Niet geïndexeerd jaarlijks pensioenbedrag (100%), na verwerking van supplementen en verminderingen, aan spilindex 138,01. Dit pensioenbedrag aan spilindex 138,01 moet nog worden vermenigvuldigd met een verhogingscoëfficiënt om een actueel geïndexeerd bedrag te bekomen.

Bron

DWH_SDPSP_PENSIONS

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het indexeringsmechanisme en de automatische perequatie zijn twee belangrijke hefbomen voor de welvaartsvastheid van de overheidspensioenen. Zowel de indexering als eventuele perequaties gebeuren automatisch.
  • De lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector worden geïndexeerd op basis van een spilindex. De spilindex fungeert als ijkpunt en koppelt een waarde van een bedrag aan een bepaald tijdstip. Voor spilindex 138,01 is dit tijdstip 1 januari 1990.
  • CDVU berekent het bruto geïndexeerd maandbedrag (BRUT). Hierbij wordt gebruik gemaakt van volgende formule: Bruto geïndexeerd maandbedrag = (Pensioenbedrag * verhogingscoëfficiënt) \ 12
  • Telkens de spilindex wordt overschreden door de afgevlakte index (gemiddelde van de laatste vier gezondheidsindexen), wordt het bruto pensioenbedrag met 2 procent verhoogd (x 1,02). Vanaf de tweede indexsprong, wordt ook de verhoging mee verhoogd. De verhogingscoëfficient is dus gelijk aan (1,02) met n = rang. 'Rang' wijst op het aantal indexaanpassingen sinds 1 januari 1990. Voor een overzicht van de verhogingscoëfficienten zie bijlage2.
  • Het pensioenbedrag (Amount 138) blijft onveranderd zolang er niets wijzigt aan het nominaal pensioenbedrag, de supplementen en verminderingen die van toepassing zijn. Wijzigingen en herzieningen zijn relatief schaars. Meest voorkomend is dat Amount 138 wijzigt ten gevolge perequatie. daarenboven kan het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid op gelijk welke leeftijd ingaan.
  • De PDOS gegevens zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

Overzicht verhogingscoëfficiënten

ingangsdatum

rang

coëfficiënt

spilindex

01/09/2000

11

1,2434

105,20

01/07/2001

12

1,2682

107,30

01/03/2002

13

1,2936

109,45

01/07/2003

14

1,3195

111,64

01/11/2004

15

1,3459

113,87

01/09/2005

16

1,3728

116,15

01/11/2006

17

1,4002

104,14

01/02/2008

18

1,4282

106,22

01/06/2008

19

1,4568

108,34

01/10/2008

20

1,4859

110,51

01/10/2010

21

1,5157

112,72

01/06/2011

22

1,5460

114,97

01/03/2012

23

1,5769

117,27