Variabele: Startdatum periode

Een verbetering voorstellen

Naam

Startdatum periode

Afkorting

Startdt

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Startdatum van de periode waarop de prestaties/afwezigheden betrekking hebben.

Bron

DWH_SDPSP_LPB_CAREERDET

Instelling

Pensioendienst voor de overheidssector

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - 31/03/2016

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De einddatum van de ene periode is niet automatisch gelijk aan de startdatum van de daaropvolgende geregistreerde periode.
  • Per persoon kunnen meerdere records die betrekking hebben op dezelfde periode voorkomen.

Internationale compatibiliteit

/