Variabele: Bedrag van de belastingvrije inkomsten van de begunstigde (gewone vrijstelling van SPI)

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag van de belastingvrije inkomsten van de begunstigde (gewone vrijstelling van SPI)

Afkorting

ARTICLE35BEN

Thema

Leefloon, Maatschappelijke integratie

Definitie/omschrijving

Ter bevordering van de socio-professionele integratie van de begunstigde van het leefloon die begint te werken of een beroepsopleiding begint of voortzet, kan het daaruit voortvloeiende netto-inkomen (forfaitair) worden vrijgesteld gedurende drie jaar binnen een periode van zes jaar die ingaat op de eerste dag waarop de vrijstelling wordt toegekend.

Zie bijlage 1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie. Zie bijlage 2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, artikel 35 § 1.

Internationale compatibiliteit

/