Variabele: Identificatienummer

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatienummer

Afkorting

INSZ

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Identificatienummer Sociale Zekerheid van de persoon (gecodeerd INSZ)

Bron

DWH_RN_BCSS_BisTer

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Alle personen die bekend zijn bij de Belgische socialezekerheidsinstellingen beschikken over een uniek nummer: het INSZ. Voor de personen opgenomen in het rijksregister komt dit nummer overeen met het Rijksregisternummer, zoniet met een Bisregisternummer, of het Terregisternummer.
  • Alle identificatienummers Sociale Zekerheid in het Datawarehouse zijn gecodeerd.

Internationale compatibiliteit

/