Variabele: Woonplaats statistische sector

Een verbetering voorstellen

Naam

Woonplaats statistische sector

Afkorting

Stat_sec

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

NIS-code van de statistische sector van het domicilie-adres van de persoon (op 1 januari)

Bron

DWH_RN_BCSS_BisTer

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

31/12/1998 - 31/12/2008

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, het vroegere NIS, maakt per gemeente een hergroepering van straatcodes. Deze geografische indeling wordt de statistische sector genoemd en maakt onderzoek op wijkniveau mogelijk.
  • De bron is in dit geval beperkt tot Rijksregistergegevens.
  • Door een wijziging in de geografische indeling (i.e. een wijziging in de hergroepering van de straatcodes) is er een breuk tussen 2008 en 2009.

Internationale compatibiliteit

/