Variabele: Eerste maand met een inschakalingsuitkering

Een verbetering voorstellen

Naam

Eerste maand met een inschakalingsuitkering

Afkorting

first_month_iu

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft de eerste maand en het jaar waarvoor een inschakelinguitkering betaald werd.

Bron

DWH_ONEm_FIN_DROIT_ART36

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Persoonen wie uitgestroomd van de inschakelingsuitkeringen zijn omdat het recht op de inschakelingsuitkering vervalt moeten aan twee voorwaarden voldaan zijn:

  • De persoon genoot in de maand X nog een inschakelinggsuitkering, maar niet neer inde maand X+1.
  • De datum van beëindiging van het recht op inschakelingsuitkering valt in de periode vanaf de 2de van de maand X tot en met de laatste dag van de maand X+1.

Internationale compatibiliteit

/