Variabele: Inschrijvingsmaand

Een verbetering voorstellen

Naam

Inschrijvingsmaand

Afkorting

month_inscription

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Het betreft de maand waarin een jongere zich heeft ingeschreven in de beroepsinschakelingstijd.

Bron

DWH_ONEm_DISPO_J

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2016 is de controle op de beschikbaarheid van jongeren een regionale bevoegdheid. De RVA beschikt echter nog steeds over de data aangaande dit onderwerp

Internationale compatibiliteit

/