Variabele: Situatie op elke dag van de maand

Een verbetering voorstellen

Naam

Situatie op elke dag van de maand

Afkorting

Rooster_NV

Thema

Aard van werkloosheid, Activering van de werkloze, Brugpensioenen, Loopbaanonderbreking/tijdskrediet, PWA, Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

De variabele geeft de situatie weer van de persoon (soms zelfs diens administratieve situatie) t.o.v. RVA op elke dag van de maand.

 

Zie bijlage 1 voor een overzicht van de voorwaarden voor het genot van werkloosheidsuitkeringen. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de verschillende uitkeringscategorieën. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de tewerkstelling in het kader van PWA. Zie bijlage 6 voor een overzicht van de tijdelijke werkloosheidscategorieën en de voorwaarden ervoor. Zie bijlage 7 voor een overzicht van hetconventioneel brugpensioen. Zie bijlage 8 voor een overzicht van de verschillende regimes tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Zie bijlage 9 voor een overzicht van de voorwaarden voor een inkomensgarantie-uitkering (IGU). Zie bijlage 10 voor een overzicht van de verschillende maatregelen die de activering van de werkloosheidsuitkering beogen.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele vervangt de variabele SITDJ.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
*Voltijdse tewerkstelling 01/04/1998 - ∞
-niet vergoedbaar 01/04/1998 - ∞
1tijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
2tijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
3tijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
4tijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
5tijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
6tijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
7tijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
8tijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
9tijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
#Andere 01/07/2009 - ∞
:Andere 01/04/1998 - 31/08/2005
>Andere 01/04/1998 - ∞
/Wettelijke feestdag 01/04/2004 - 30/06/2004
0Andere 01/04/1998 - ∞
Aongewettigd afwezig 01/04/1998 - ∞
BAndere 01/04/1998 - ∞
CTijdelijke werkloosheid 01/04/1998 - ∞
DVrijstelling gemeentelijke controle 01/04/1998 - ∞
EAndere 01/04/1998 - ∞
FBetaalde feestdag 01/07/1998 - ∞
GVerplichte gemeentelijke controle 01/04/1998 - 31/12/2005
HAndere 01/04/1998 - ∞
IInschrijving als werkzoekende 01/04/1998 - ∞
JBetaald verlof 01/04/1998 - ∞
KWisselkoerstoeslag-gresarbeid Frankrijk 01/04/1998 - ∞
LAfwezigheidsdag betaald voor de P.C. "Handel in Brandstoffen" 01/10/1998 - ∞ P.C. = paritaire commissie
MAndere 01/04/1998 - ∞
NNiet vergoedbare zaterdag 01/04/1998 - ∞
ONiet gewerkt noch aanwezig op gemeentelijke controle 01/04/1998 - ∞
PActivering 01/04/1998 - ∞
QAndere 01/04/1998 - ∞
RAndere 01/04/1998 - ∞
SSanctie 01/04/1998 - ∞
TGelegenheidswerk op zondag 01/10/2005 - ∞
UUitsluiting 01/04/1998 - ∞
VAndere 01/04/1998 - ∞
WVolledige werkloosheid 01/04/1998 - ∞
XGelegenheidswerk 01/04/1998 - ∞
ZZiekte 01/04/1998 - ∞
aOngewettigd afwezig (halve dag) 01/04/1998 - ∞
bAndere 01/04/1998 - ∞
cTijdelijke werkloosheid 01/07/1998 - ∞
jHalve dag verlof of uitgestelde bezoldiging onderwijzend personeel 01/04/1998 - ∞
lAndere 01/07/1998 - ∞
nZaterdag vergoedbaar voor halve uitkering 01/04/1998 - ∞
pWerkhervattings toeslag 01/07/2002 - ∞
rRecht op betaald verlof 01/10/1998 - ∞
vVakantievrijstelling 01/04/1998 - ∞
wHalve vergoedbare dag / laatste halve dag verlof 01/04/1998 - ∞
[blanco]Onbekend 01/01/1998 - ∞
Niet bovenstaande codesAndere 01/04/1998 - ∞
$Andere 01/01/2005 - 31/03/2009
.Andere 01/01/1998 - ∞