Variabele: Vergoedingscategorie van de werkloze

Een verbetering voorstellen

Naam

Vergoedingscategorie van de werkloze

Afkorting

FICHE61

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Geeft aan of de persoon een gezin ten laste heeft, alleenstaand of samenwonend is, in welke uitkeringsperiode de persoon zich bevindt (1ste, 2de of 3de periode) en of de persoon een wachtuitkering of overbruggingsuitkering ontvangt.

Zie bijlage2 voor een overzicht van de verschillende uitkeringscategorieën.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het begrip "uitkeringsperiode" is van toepassing voor de werklozen wier uitkeringen doorheen de tijd verminderen (bijvoorbeeld de samenwonenden), in tegenstelling tot de personen voor wie het bedrag van de uitkering niet verandert doorheen de tijd.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
.Niet van toepassing 01/01/1998 - ∞
1Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
1Gezinshoofden, 1ste periode, 3de fase 01/01/2012 - ∞
2Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
2Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
3Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 18/12/2011
3Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
4Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/1998 - 31/12/2012
5Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
5Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - 30/06/2019
6Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
6Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/01/2012 - ∞
7Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 1ste periode 01/01/1998 - 31/12/2011
7Alleenstaanden, 1ste periode, 3de fase 01/01/2012 - ∞
8Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
8Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
9Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
9Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2012 - 30/09/2020
10Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/2012 - 31/12/2012
11Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
11Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
12Andere 01/01/1998 - 31/12/2012
13Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 1ste periode 01/01/1998 - 31/12/2011
13Samenwonenden, 1ste periode, 3de fase 01/01/2012 - ∞
14Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
14Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
15Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
15Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
16Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2012
17Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
17Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
19Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 3de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
19Samenwonenden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag 01/01/2012 - ∞
20Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 3de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
20Samenwonenden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag 01/01/2012 - 30/06/2013
21Gezinshoofden, bijz. uitkering voor mindervaliden 01/01/1998 - 30/09/2010
22Samenwonenden en alleenstaanden, bijz. uitkering voor mindervaliden 01/01/1998 - 31/03/2013
23Uitkeringen invoer van rechten vanuit EU-lidstaat 01/01/1998 - 31/03/2012
24Samenwonenden, gewone wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 31/12/2011
24Samenwonenden, gewone inschakelingsuitkering 01/01/2012 - ∞
25Gezinshoofden, wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 31/12/2011
25Gezinshoofden, inschakelingsuitkering (geen 78 dagen arbeid) 01/01/2012 - ∞
26Alleenstaanden, wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 31/12/2011
26Alleenstaanden, inschakelingsuitkering 01/01/2012 - ∞
27Samenwonenden, verhoogde wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 31/12/2011
27Samenwonenden, verhoogde inschakelingsuitkering 01/01/2012 - 30/09/2020
28Samenwonenden, gewone wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 30/06/2010
29Gezinshoofden, wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 30/09/2006
30Alleenstaanden, wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/01/1998 - 30/06/2006
31Samenwonenden, verhoogde wacht- en overbruggingsuitkeringen 01/04/1998 - 31/03/2006
32Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/03/2002
33Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/03/2010
39Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2006
40Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 2de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2006
41Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 3de periode, anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/08/2004
42Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/12/2011
42Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/01/2012 - ∞
47Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 31/03/2009
48Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., anciënniteitstoeslag 01/01/1998 - 30/06/2002
49Andere 01/01/1998 - ∞
50Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/12/2011
50Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden 01/01/2012 - ∞
51Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/12/2011
51Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden 01/01/2012 - 31/12/2016
53Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 30/09/2001
54Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/12/2011
54Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden 01/01/2012 - 31/12/2015
55Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 31/12/2011
55Vrijstelling sociale en familiale moeilijkheden 01/01/2012 - 30/06/2016
57Uitkeringen voor vrijstelling wegens soc. en fam. moeilijkheden 01/01/1998 - 30/06/2003
60Samenwonenden, beschermingsuitkering, 1ste periode 01/10/2020 - ∞
61Bevoorrechte samenwonenden, beschermingsuitkering, 1ste periode 01/10/2020 - ∞
62Alleenstaanden, beschermingsuitkering, 1ste periode 01/10/2020 - ∞
63Gezinshoofden, beschermingsuitkering, 1ste periode 01/10/2020 - ∞
65Samenwonenden, beschermingsuitkering, 2de periode 01/07/2021 - ∞
67Alleenstaanden, beschermingsuitkering, 2de periode 01/01/2021 - ∞
68Gezinshoofden, beschermingsuitkering, 2de periode 01/01/2021 - ∞
101Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/2009 - 31/12/2011
101Gezinshoofden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2012 - 01/01/2015
102Gezinshoofden, gewone werkl. uitk., geen anciënniteitstoeslag 01/01/2009 - 31/12/2011
102Gezinshoofden, 1ste periode, 2de fase 01/01/2012 - 30/09/2013
103Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/2009 - 31/12/2011
103Alleenstaanden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2012 - 31/03/2020
104Alleenstaanden, gewone werkl. uitk., 2de periode, geen anciënniteitstoeslag 01/01/2009 - 31/12/2011
104Alleenstaanden, 1ste periode, 2de fase 01/01/2012 - 31/12/2015
105Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 1ste periode 01/01/2009 - 31/12/2011
105Samenwonenden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2012 - 01/07/2020
106Samenwonenden, gewone werkl. uitk., 1ste periode 01/01/2009 - 31/12/2011
106Samenwonenden, 1ste periode, 2de fase 01/01/2012 - 31/12/2019
107Gezinshoofden, wachtuitkeringen met cijfercode 01/01/2012 - 31/12/2012
108Gezinshoofden, wachtuitkeringen met cijfercode 01/01/2009 - 31/12/2012
109Gezinshoofden, wachtuitkeringen met cijfercode 31/12/2008 - ∞
110Gezinshoofden met verhoogde werkloosheidsuitkering voor herstructurering na collectief ontslag 01/04/2012 - 30/06/2012
111Alleenstaanden met verhoogde werkloosheidsuitkering voor herstructurering na collectief ontslag 01/01/2010 - 31/12/2010
112Samenwonenden met verhoogde werkloosheidsuitkering voor herstructurering na collectief ontslag 01/01/2012 - 30/06/2012
240Samenwonenden, gewone inschakelingsuitkering 01/07/2012 - ∞
250Gezinshoofden, inschakelingsuitkering (geen 78 dagen arbeid) 01/07/2012 - ∞
251Gezinshoofden, inschakelingsuitkering (minstens 78 dagen arbeid) 01/04/2012 - ∞
260Alleenstaanden, inschakelingsuitkering 01/07/2012 - ∞
270Samenwonenden, verhoogde inschakelingsuitkering 01/10/2012 - ∞
301Gezinshoofden, 1ste periode, 1ste fase 01/10/2012 - ∞
302Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
303Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
305Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
310Gezinshoofden, verhoogde uitkering tijdens inschrijving in tewerkstellingscel 01/01/2013 - 31/03/2016
311Gezinshoofden, 1ste periode, 1ste fase 01/10/2012 - ∞
312Gezinshoofden, 1ste periode, 2de fase 01/10/2012 - ∞
313Gezinshoofden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
314Gezinshoofden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
315Gezinshoofden - kunstwerkers 01/10/2022 - ∞
316Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/10/2012 - ∞
317Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/10/2012 - ∞
318Gezinshoofden, havenarbeiders - zeevissers - brandstofhandelaars 01/10/2012 - 31/12/2016
319Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
321Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 21 , geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
322Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 22 , geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
323Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 23, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
324Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 24, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
326Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
327Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
328Gezinshoofden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
329Gezinshoofden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
331Gezinshoofden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
401Alleenstaanden, 1ste periode, 1ste fase 01/10/2012 - ∞
402Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
403Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
405Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
410Alleenstaanden, verhoogde uitkering tijdens inschrijving in tewerkstellingscel 01/10/2012 - 30/09/2014
411Alleenstaanden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2013 - ∞
412Alleenstaanden, 1ste periode, 2de fase 01/10/2012 - ∞
413Alleenstaanden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
414Alleenstaanden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
415Alleenstaanden - kunstwerkers 01/10/2022 - ∞
419Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
421Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 21, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
422Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 22, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
423Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 23, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
424Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 24, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
426Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anc. toeslag 01/10/2012 - ∞
427Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
428Alleenstaanden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
429Alleenstaanden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
431Alleenstaanden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
501Samenwonenden, 1ste periode, 1ste fase 01/10/2012 - ∞
502Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
503Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
505Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
510Samenwonenden, verhoogde uitkering tijdens inschrijving in tewerkstellingscel 01/10/2012 - 31/12/2017
511Samenwonenden, 1ste periode, 1ste fase 01/01/2013 - ∞
512Samenwonenden, 1ste periode, 2de fase 01/10/2012 - ∞
513Samenwonenden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
514Samenwonenden, 1ste periode, 3de fase 01/10/2012 - ∞
515Samenwonenden - kunstwerkers  01/10/2022 - ∞
519Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
521Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 21, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
522Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 22, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
523Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 23, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
524geen anc. toeslagSamenwonenden, 2de periode, degressieve fase 24, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
526Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
527Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
529Samenwonenden, 2de periode, forfait in afwachting van berekening beroepsverleden 01/10/2012 - ∞
531Samenwonenden, 3de periode (forfait), geen anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
602Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
603Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
605Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2013 - ∞
621Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 21 , anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
622Gezinshoofden, 2de periode, degressieve fase 22, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 31/12/2014
626Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/04/2014 - 30/09/2019
627Gezinshoofden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2013 - 30/06/2020
631Gezinshoofden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag 01/01/2013 - 30/09/2019
702Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B,anc. Toeslag 01/10/2012 - ∞
703Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
705Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
721Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 21, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 30/09/2018
721Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 21, anc. Toeslag 01/10/2022 - ∞
723Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 23, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 30/06/2016
722Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 22, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 31/12/2015
724Alleenstaanden, 2de periode, degressieve fase 24, anciënniteit toeslag 01/04/2016 - 31/12/2016
726Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
727Alleenstaanden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2013 - ∞
731Alleenstaanden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
802Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
803Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
805Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
821Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 21, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - 30/09/2013
822Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 22, anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
823Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 23, anciënniteit toeslag 01/10/2013 - 31/03/2019
824Samenwonenden, 2de periode, degressieve fase 24, anciënniteit toeslag 01/07/2013 - 31/12/2018
826Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/01/2013 - ∞
827Samenwonenden, 2de periode, fase A en B, anciënniteit toeslag 01/04/2013 - ∞
831Samenwonenden, 3de periode (forfait), anciënniteit toeslag 01/10/2012 - ∞
901Mantelzorg, palliatieve zorg, toegelaten op basis van arbeidsprestaties 01/07/2015 - ∞
902Mantelzorg, palliatieve zorg, toegelaten op basis van studies 01/10/2015 - ∞
911Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 1ste periode 01/04/2015 - ∞
912Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van studies, 1ste periode 01/04/2015 - ∞
913Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 2de periode 01/04/2015 - ∞
914Mantelzorg, zwaar zieke, toegelaten op basis van studies, 2de periode 01/07/2016 - ∞
921Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 1ste periode 01/04/2015 - ∞
922Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van studies, 2de periode 01/04/2015 - ∞
923Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van arbeidsprestaties, 2de periode 01/10/2015 - ∞
924Mantelzorg, handicap kind, toegelaten op basis van studies, 2de periode. 01/04/2016 - ∞
Alle andere waardenAndere 01/01/2012 - ∞

Uitkeringscategorieën

In functie van hun gezinssituatie zullen de werklozen werkloosheidsuitkeringen ontvangen die niet doorheen de tijd veranderen (samenwonende met gezinslast), die meteen al lager zijn (samenwonende), die zullen verminderen, op variabele wijze naargelang de categorie, na een eerste uitkeringsjaar (alleenstaanden en samenwonenden) en die forfaitair worden in een derde periode (enkel samenwonenden).

De uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekende volledig werklozen

Met toestemming van de RVA, en onder bepaalde voorwaarden
- m.b.t. de leeftijd, de werkloosheidsduur,
- omwille van sociale of familiale redenen,
- om een beroepsopleiding te volgen,
- om studies met voltijds leerplan te hervatten,
- om aan ontwikkelingssamenwerking te doen …
kunnen uitkeringsgerechtigde volledig werklozen voor een welbepaalde duur (behalve voor bepaalde zogenaamde “oudere” werklozen) worden vrijgesteld van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende en kunnen ze, tijdens de periode gedekt door de vrijstelling, de activiteit uitoefenen waarvoor de vrijstelling werd verleend.