Variabele: Werkgeverscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkgeverscode

Afkorting

CODEEMPL

Thema

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet, Werkgever

Definitie/omschrijving

Duidt de werkgever aan van de loopbaanonderbreker of van de persoon in tijdskrediet.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - 31/12/2020

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Aprivésector 01/01/1998 - 31/12/2020
2Afederale ministeries & parastatalen 01/01/1998 - 31/12/2020
2BBelgacom 01/01/1998 - 31/12/2020
2DDuitstalige Gemeenschap 01/01/1998 - 31/12/2020
2Fministeries & parastatalen Franse Gemeenschap 01/01/1998 - 31/12/2020
2Hministeries & parastatalen Brussels Gewest 01/01/1998 - 31/12/2020
2Iopenbare kredietinstellingen 01/01/1998 - 31/12/2020
2Jrechterlijke orde 01/01/1998 - 31/12/2020
2Kkamer van volksvertegenwoordiging 01/01/2000 - 31/12/2019
2LBelgocontrol 01/01/1998 - 31/12/2020
2Mmilitair personeel Defensie (TALO) 01/01/2009 - 31/12/2020
2NNMBS 01/01/1998 - 31/12/2020
2Pde Post 01/01/1998 - 31/12/2020
2Vministeries & parastatalen Vlaamse Gemeenschap 01/01/1998 - 31/12/2020
2Wministeries & parastatalen Waals Gewest 01/01/1998 - 31/12/2020
3Aprovinciale besturen 01/01/1998 - 31/12/2020
4Alokale besturen 01/01/1998 - 31/12/2020
5Aonderwijs en PMS 01/01/1998 - 31/12/2020
6Agemeenschapsuniversiteiten: gesubsidieerd personeel 01/01/1998 - 31/12/2020
7Avrije universiteiten 01/01/1998 - 31/12/2020
7Bgemeenschapsuniversiteiten: personeel ten laste van het patrimonium 01/10/2002 - 31/12/2020
HFFranse Gemeenschapscommissie 01/01/1998 - 31/12/2020
HGgemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 01/01/1998 - 31/12/2020
HVVlaamse Gemeenschapscommissie 01/01/1998 - 31/12/2020