Variabele: Kinderbijslagfonds

Een verbetering voorstellen

Naam

Kinderbijslagfonds

Afkorting

Kbf

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Kinderbijslagfonds dat het dossier beheert

Bron

DWH_ONAFTS

Instelling

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 30/06/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Elke werkgever moet zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds. Deze fondsen hebben als hoofdopdracht het uitbetalen van de bijslagen. Een werkgever kan zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds naar zijn keuze (de zogenaamde 'vrije kinderbijslagfondsen') of kan vrij aansluiten bij RKW als kinderbijslagfonds. Werkgevers maken van rechtswege deel uit van RKW indien niet binnen de opgelegde termijn voor een fonds werd gekozen.
  • De kinderbijslagfondsen nemen de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De RKW oefent toezicht uit op de werking van de kinderbijslagfondsen.
  • Naast de vrije kinderbijslagfondsen bestaan er nog 2 bijzondere, één voor het havenbedrijf en één voor de binnenscheepvaart. Bij de ladings- en lossingsondernemingen in de havens, op de losplaatsen en ook bij de binnenscheepvaart, is een werkgever immers verplicht zich aan te sluiten bij het bijzondere fonds van de bedrijfstak. In enkele andere sectoren (horeca, thuiswerkers, handelsvertegenwoordigers in dienst bij verschillende werkgevers, kunstenaars) zijn de werkgevers wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij de RKW.
  • Het kinderbijslagfonds CDVU, dat voornamelijk kinderbijslagen van ambtenaren uitkeert, heeft er in 2004 voor gekozen niet meer deel te nemen aan het Kadaster van Kinderbijslag. Vanaf 1 april 2007 is iedere openbare instelling echter verplicht om de gegevens van zijn kinderbijslagdossiers te integreren in het Kadaster. De gegevens van CDVU ontbreken dus voorlopig voor de periode van juli 2004 tot en met maart 2007.
  • Het aantal kinderbijslagfondsen is in de loop der jaren verminderd als gevolg van een aantal fusies.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
001CICAF 1 - Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales a.s.b.l. 01/01/1997 - 30/06/2014 www.cicaf1.be
002Group S-Kinderbijslag VZW 01/01/1997 - 30/06/2014 Sinds 2 augustus 2013 heet dit kinderbijslagfonds Groep S-Kinderbijslag VZW, voordien was dit Groep S - Kinderbijslagfonds voor Werknemers VZW.www.kbf02.be
003MENSURA Kinderbijslag v.z.w. 01/01/1997 - 30/06/2014 Sinds 1 juli 2009 heet dit kinderbijslagfonds MENSURA Kinderbijslag v.z.w., voordien was dit ENCARE.http://www.mensura.be/kinderbijslag-voor-werknemers.aspx
009Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise 01/01/1997 - 30/06/2009 Vanaf 1 juli 2009 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds ATTENTIA Kinderbijslag v.z.w. (Kbf code 013).http://www.attentia.be/kinderbijslag
010Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charlerloi et Namur 01/01/1997 - 30/06/2007 Vanaf 1 juli 2007 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds UCM (Kbf code 041).http://www.kbfucm.be
013ATTENTIA Kinderbijslag v.z.w. 01/01/1997 - 30/06/2014 www.attentia.be
014Antwerpse Vereniging voor Uitkering van Kinderbijslag "AURORA" 01/01/1997 - 30/06/2004 Vanaf 1 juli 2004 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Interprofessioneel fonds "ALFA-M" (Kbf code 017).
017Interprofessioneel fonds "ALFA-M" 01/01/1997 - 31/12/2005 Vanaf 1 januari 2006 is dit kinderbijslagfonds gefusioneerd met ATTENTIA Kinderbijslag v.z.w. (Kbf code 013).
019ACERTA Kinderbijslagfonds 01/01/1997 - 30/06/2014 www.acerta.be
022Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Mons 01/01/1997 - 31/12/2003 Vanaf 1 januari 2004 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door PARTENA, kinderbijslagfonds (Kbf code 039).
024Kinderbijslagfonds van Picardisch Wallonië V.Z.W. (CAFWaPi) 01/01/1997 - 30/06/2014 Sinds 18 januari 2012 heet dit kinderbijslagfonds Kinderbijslagfonds van Picardisch Wallonië V.Z.W.
029Westvlaams Kinderbijslagfonds 01/01/1997 - 31/12/1998 Vanaf 1 januari 1999 is dit Kinderbijslagfonds overgenomen door MENSURA Kinderbijslag v.z.w. (Kbf code 003).
031Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Openbare werken, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen 01/01/1997 - 31/12/1999 Vanaf 1 januari 2000 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Group S-Kinderbijslag VZW (Kbf code 002).
032Kinderbijslagfonds SECUREX 01/01/1997 - 30/06/2014 www.securex.be
034ARENBERG 01/01/1997 - 31/12/2009 Vanaf 1 januari 2010 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Group S-Kinderbijslag VZW (Kbf code 002).www.arenberggroup.be
035ADMB Kinderbijslagfonds v.z.w. 01/01/1997 - 30/06/2014 www.admb.be
036Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen der Textielnijverheid van 't Kortrijkse 01/01/1997 - 30/06/2006 Vanaf 1 juli 2006 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door ADMB Kinderbijslagfonds v.z.w. (Kbf code 035).
039PARTENA, Kinderbijslagfonds 01/01/1997 - 30/06/2014 www.kids.partena.be
041Kinderbijslagfonds UCM 01/01/1997 - 30/06/2014 www.ucm.be
043Xerius Kinderbijslagfonds v.z.w. 01/01/1997 - 30/06/2014 Vanaf 21 maart 2007 kregen alle afdelingen van de Sociale Verzekeringsgroep VEV de nieuwe naam Xerius.www.Xerius.be
047Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen der Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen 01/01/1997 - 31/07/2008 Vanaf 1 augustus 2008 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door MENSURA Kinderbijslag v.z.w. (Kbf code 003).
048S.B.B. 01/01/1997 - 31/12/2000 Vanaf 1 januari 2001 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door ACERTA kinderbijslagfonds (Kbf code 019).
051ASSUBEL 01/01/1997 - 31/12/1998 Vanaf 1 januari 1999 is dit Kinderbijslagfonds gefusioneerd met PARTENA, Kinderbijslagfonds (Kbf code 039).
053HDP Verrekenkas voor kinderbijslag 01/01/1997 - 31/12/2013 Vanaf 1 januari 2014 is dit Kinderbijslagfonds gefusioneerd met PARTENA Kinderbijslagfonds (Kbf code 039).
062Familienzulagenkasse Ostbelgien - Caisse d'allocations familiales de l'Est de la Belgique 01/01/1997 - 30/06/2014 www.aved.be/fzk/
070Caisse de compensation pour allocations familiales de la région du Centre " AFIC " 01/01/1997 - 30/06/2007 Vanaf 1 juli 2007 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds UCM (Kbf code 041).www.afic.be
077De Regionale 01/01/1997 - 30/06/2007 Vanaf 1 juli 2007 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds ADMB Kinderbijslagfonds v.z.w. (Kbf code 035).
078Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin vzw 01/01/1997 - 30/06/2014 www.horizonhetgezin.be
079Gezinsvergoedingenkas voor Notarissen, Politieke Mandatarissen en Vrije Beroepen 01/01/1997 - 30/06/2007 Vanaf 1 juli 2007 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door ATTENTIA Kinderbijslag v.z.w. (code 013).
080Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings-en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations 01/01/1997 - 30/06/2014 Naast de vrije kinderbijslagfondsen bestaan er nog twee bijzondere, één voor het havenbedrijf en één voor de binnenscheepvaart. Bij de ladings- en lossingsondernemingen in de havens, op de losplaatsen en ook bij de binnenscheepvaart, is een werkgever immers verplicht zich aan te sluiten bij het bijzondere fonds van de bedrijfstak.
083Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart 01/01/1997 - 30/06/2014 Naast de vrije kinderbijslagfondsen bestaan er nog 2 bijzondere, één voor het havenbedrijf en één voor de binnenscheepvaart. Bij de ladings- en lossingsondernemingen in de havens, op de losplaatsen en ook bij de binnenscheepvaart, is een werkgever immers verplicht zich aan te sluiten bij het bijzondere fonds van de bedrijfstak.
086Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid 01/01/1997 - 31/12/1997 Vanaf 1 januari 1998 is dit Kinderbijslagfonds overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
088Kinderbijslagfonds der Non-Ferro-Metalennijverheid 01/01/1997 - 31/12/1999 Vanaf 1 januari 2000 is dit Kinderbijslagfonds overgenomen door de Antwerpse Vereniging voor Uitkering van Kinderbijslag "AURORA" (Kbf code 014)
097Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 01/01/1997 - 30/06/2014 www.rszppo.fgov.be
098HR RAIL 01/01/1997 - 31/03/2014 Sinds 24 december 2013 heet dit kinderbijslagfonds HR RAIL, voordien was dit NMBS-Holding.Vanaf 1 april 2014 is dit Kinderbijslagfonds overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
099Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) 01/01/1997 - 30/06/2014 De RKW treedt in bepaalde gevallen ook zelf op als kinderbijslagfonds (bv. onderwijspersoneel, personen die nooit een werkgever gehad hebben, de gewaarborgde gezinsbijslag, enz.).www.rkw.be
201Bpost 01/01/1997 - 31/12/2007 Vanaf 1 januari 2008 is dit Kinderbijslagfonds overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
202Centrale dienst voor de Vaste Uitgaven (CDVU) - Cel Kinderbijslag 01/01/1997 - 30/06/2014 Openbare instellingen kunnen zelf hun kinderbijslagen betalen (meestal voor statutair personeel) of de betaling (ten laste van hun eigen begroting) delegeren aan RKW of aan een ander kinderbijslagfonds (meestal CDVU).CDVU heeft er in 2004 voor gekozen niet deel te nemen aan het Kadaster van Kinderbijslagen. Vanaf 1 oktober 2008 is iedere openbare instelling echter verplicht om de gegevens van zijn kinderbijslagdossiers te integreren in het Kadaster. De gegevens van CDVU ontbreken voorlopig voor de periode van juli 2004 tot en met maart 2007.
203Ministerie van Landsverdediging - Algemene Directie Budget en Financiën - Divisie Financiële en Begrotingsuitvoering- Sectie Bezoldiging en Kinderbijslag - Ondersectie Kinderbijslag 01/01/1997 - 30/06/2014 Deze instelling heeft beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.
204Communauté française de Belgique 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
205Service public de Wallonie 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
206Secrétariat d'Aide à la gestion et au contrôle interne des Cabinets (SEPAC) 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
207Service public de Wallonie (Ministère wallon de l'Equipement et des Transports) 01/01/1997 - 31/12/2009 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 januari 2010 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds Service public de Wallonie (Kbf code 205).
209Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
210Société Wallonne du crédit Social (SWCS) 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
211Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC-CF) 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
212Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
213Université de Liège 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
214Universiteit Antwerpen (ex UFSIA, UIA, RUCA) 01/01/1997 - 31/03/2014 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 april 2014 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
216Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) 01/01/1997 - 31/03/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 april 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
217Hogeschool Gent 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
218Erasmus Hogeschool Brussel 01/01/1997 - 30/04/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 mei 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
219Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) 01/01/1997 - 31/01/2009 De RKW heeft de betaling van de kinderbijslag voor de werknemers van deze instelling overgenomen vanaf 01/02/2009.
220Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication (ETNIC) 01/01/1997 - 31/01/2009 De RKW heeft de betaling van de kinderbijslag voor de werknemers van deze instelling overgenomen vanaf 01/02/2009.
221Institut de la Formation en Cours de carrière (I.F.C.) 01/01/1997 - 31/01/2009 De RKW heeft de betaling van de kinderbijslag voor de werknemers van deze instelling overgenomen vanaf 01/02/2009.
223Faculté Universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux 01/01/1997 - 31/12/2009 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 januari 2010 is dit kinderbijslagfonds overgenomen door Kinderbijslagfonds Université de Liège (Kbf code 213).
225Agence Wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers (AWEX) 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
230Centre régional d'Aide aux Communes (CRAC) 01/01/1997 - 30/04/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 mei 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
231Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne 01/01/1997 - 30/06/2009 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 juli 2009 is dit kinderbijslagfonds echter overgenomen door Kinderbijslagfonds Service public de Wallonie (Ministère wallon de l'Equipement et des Transports)(Kbf code 207).
232ADEPS 01/01/1997 - 31/05/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 juni 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
233Institut wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique (IWEPS) 01/01/1997 - 31/03/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 april 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
234Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
236Secretariaat Geïntegreerde Politie (SSGPI) 01/01/1997 - 30/06/2014 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.
237Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 01/01/1997 - 31/12/2008 De RKW heeft de betaling van de kinderbijslag voor de werknemers van deze instelling overgenomen vanaf 01/01/2009.
238Vlaamse Overheid - Agentschap voor Overheidspersoneel - Gemeenschappelijk -Vlimpers Dienstencentrum - Kinderbijslag 01/01/1997 - 31/03/2011 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.De RKW heeft echter de betaling van de kinderbijslag voor werknemers van deze instelling overgenomen vanaf 1 april 2011.
240Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 01/01/1997 - 31/12/2008 De RKW heeft de betaling van de kinderbijslag voor de werknemers van deze instelling overgenomen vanaf 01/01/2009.
241Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 01/01/1997 - 31/12/2008 De RKW heeft de betaling van de kinderbijslag voor de werknemers van deze instelling overgenomen vanaf 01/01/2009.
242Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (FOREM) 01/01/1997 - 31/12/2008 De RKW heeft de betaling van de kinderbijslag voor de werknemers van deze instelling overgenomen vanaf 01/01/2009.
272Commissariat général au tourisme (CGT) 01/01/1997 - 31/03/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 april 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).
274Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapés (AWIPH) 01/01/1997 - 30/11/2013 Deze instelling heeft eerst beslist om na integratie in het Kadaster van de kinderbijslag zelf de kinderbijslag verder te betalen.Vanaf 1 december 2013 is dit Kinderbijslagfonds echter overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemers (RKW) (Kbf code 099).