Variabele: Aantal gepresteerde dagen 70-74

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal gepresteerde dagen 70-74

Afkorting

Days_pc70

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gepresteerde dagen met prestatiecode = 70-71-72-73-74:

70=tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 en 72

71=specifieke code economische werkloosheid

72=specifieke code voor tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer

73=jeugdvakantie en seniorvakantie

74=minderprestaties van de erkende onthaalouder, te wijten aan de afwezigheid van kinderen die normaal zouden worden opgevangen, maar die niet zijn komen opdagen door omstandigheden buiten de wil van de onthaalouder om.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/