Variabele: Bijdrage DPV2

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage DPV2

Afkorting

COT_DPV2

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bijdrageverschuldigd op het (dubbel) vakantiegeld van de mandatarissen, hetcontractueel politiepersoneel en de stagiairs met het oog op een vastebenoeming - vakantieregeling privésector.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/