Variabele: Bijdrage werknemer-student

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage werknemer-student

Afkorting

StctrAmt

Thema

Bijdragen

Definitie/omschrijving

Bijdrage werknemer-student

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Werknemerskengetal: 701: studenten vrijgesteld op grond van art. 17bis van het KB van 28.11.1969
  • Het bijdragepercentage is het resultaat van de combinatie tussen de werkgeverscategorie (variabele 'cattra') en het werknemerskengetal (variabele 'codtra')

Internationale compatibiliteit

/