Variabele: Dagloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Dagloon

Afkorting

Saljrs

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Gemiddeld dagloon

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gemiddeld dagloon wordt als volgt berekend:

Bedrag loon RSZPPO*7,6/Gepresteerde uren

Het loon RSZPPO betreft hier de variabele SAL 100 (gewone bezoldiging)

Internationale compatibiliteit

/