Variabele: Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace-code

Afkorting

Codnac

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

Activiteitssector van de aangesloten werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
01110Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g 01/01/1997 - 31/12/2002
01121Groenteteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01122Bloementeelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01123Boomkwekerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01130Fruitteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
01210Rundveehouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01220Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01231Fokvarkenshouderij 01/01/1997 - 31/12/2002
01232Varkensvetmesterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01241Kippenkwekerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01242Productie van eieren 01/01/1997 - 31/12/2002
01243Overige pluimveehouderijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01250Overige dierenfokkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
01300Gemengd bedrijf 01/01/1997 - 31/12/2002
01410Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken 01/01/1997 - 31/12/2002
01411Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen 01/01/1997 - 31/12/2002
01412Overige diensten verwant aan de landbouw, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
01420Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening 01/01/1997 - 31/12/2002
01500Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
02011Bosbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
02012Bosexploitatie 01/01/1997 - 31/12/2002
02020Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie 01/01/1997 - 31/12/2002
05010Visserij 01/01/1997 - 31/12/2002
05020Visteelt 01/01/1997 - 31/12/2002
10100Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
10200Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
10300Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten 01/01/1997 - 31/12/2002
11100Winning van aardolie en aardgas 01/01/1997 - 31/12/2002
11200Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 01/01/1997 - 31/12/2002
12000Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/1997 - 31/12/2002
13000Winning van metaalertsen 01/01/1997 - 31/12/2002
13100Winning van ijzererts 01/01/1997 - 31/12/2002
13200Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts 01/01/1997 - 31/12/2002
14110Winning van bouw- en siersteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14121Winning van cementsteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14122Winning van kalksteen, gips en krijt 01/01/1997 - 31/12/2002
14130Winning van leisteen 01/01/1997 - 31/12/2002
14211Winning van zand 01/01/1997 - 31/12/2002
14212Winning van grind 01/01/1997 - 31/12/2002
14220Winning van klei en kaolien 01/01/1997 - 31/12/2002
14300Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/1997 - 31/12/2002
14400Productie van zout 01/01/1997 - 31/12/2002
14500Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
15111Productie van vers vlees 01/01/1997 - 31/12/2002
15112Productie van diepgevroren vlees 01/01/1997 - 31/12/2002
15121Productie van vers vlees van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
15122Productie van diepgevroren vlees van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
15131Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven 01/01/1997 - 31/12/2002
15132Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
15201Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15202Productie van diepgevroren vis en visproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15311Verwerking en conservering van aardappelen 01/01/1997 - 31/12/2002
15312Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
15320Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/1997 - 31/12/2002
15331Verwerking en conservering van groenten 01/01/1997 - 31/12/2002
15332Productie van diepgevroren groenten 01/01/1997 - 31/12/2002
15333Verwerking en conservering van fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
15411Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën 01/01/1997 - 31/12/2002
15412Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15420Raffinage van plantaardige oliën en vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15430Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/1997 - 31/12/2002
15510Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15520Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/1997 - 31/12/2002
15610Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15620Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
15710Vervaardiging van veevoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
15720Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
15811Industriële bakkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15812Artisanale brood- en banketbakkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15820Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
15830Vervaardiging van suiker 01/01/1997 - 31/12/2002
15840Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
15850Vervaardiging van deegwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
15860Verwerking van koffie en thee 01/01/1997 - 31/12/2002
15870Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 01/01/1997 - 31/12/2002
15880Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/1997 - 31/12/2002
15890Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
15910Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
15920Productie van ethylalcohol door gisting 01/01/1997 - 31/12/2002
15930Vervaardiging van wijnen 01/01/1997 - 31/12/2002
15940Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/1997 - 31/12/2002
15950Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
15960Vervaardiging van bier 01/01/1997 - 31/12/2002
15970Vervaardiging van mout 01/01/1997 - 31/12/2002
15980Productie van mineraalwater en frisdranken 01/01/1997 - 31/12/2002
16000Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
17110Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17120Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17130Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17140Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17150Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 01/01/1997 - 31/12/2002
17160Vervaardiging van naaigarens 01/01/1997 - 31/12/2002
17170Bewerken en spinnen van overige textielvezels 01/01/1997 - 31/12/2002
17210Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17220Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17230Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17240Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17250Vervaardiging van overige weefsels 01/01/1997 - 31/12/2002
17300Textielveredeling 01/01/1997 - 31/12/2002
17401Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/1997 - 31/12/2002
17402Confectie van overige textielartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
17510Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/1997 - 31/12/2002
17520Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/1997 - 31/12/2002
17530Vervaardiging van gebonden textielvlies 01/01/1997 - 31/12/2002
17540Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
17600Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
17710Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/1997 - 31/12/2002
17720Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
18100Vervaardiging van kleding van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
18210Vervaardiging van werkkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18221Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
18222Vervaardiging van maatkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18230Vervaardiging van onderkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18241Vervaardiging van babykleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18242Vervaardiging van sportkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
18243Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/1997 - 31/12/2002
18244Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
18300Bontnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
19100Looien en bereiden van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
19200Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
19301Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
19302Vervaardiging van schoeisel van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
20101Zagen en schaven van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20102Impregneren van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20200Vervaardiging van panelen en platen van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20300Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
20301Vervaardiging artikelen van hout (bouw) 01/01/1997 - 31/12/2002
20400Vervaardiging van houten emballage 01/01/1997 - 31/12/2002
20510Vervaardiging van overige artikelen van hout 01/01/1997 - 31/12/2002
20520Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
21110Vervaardiging van papierpulp 01/01/1997 - 31/12/2002
21121Vervaardiging van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
21122Vervaardiging van karton 01/01/1997 - 31/12/2002
21210Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/1997 - 31/12/2002
21220Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
21230Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
21240Vervaardiging van behangselpapier 01/01/1997 - 31/12/2002
21250Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton 01/01/1997 - 31/12/2002
22110Uitgeverijen van boeken 01/01/1997 - 31/12/2002
22120Uitgeverijen van kranten 01/01/1997 - 31/12/2002
22130Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/1997 - 31/12/2002
22140Uitgeverijen van geluidsopnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22150Overige uitgeverijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22210Dagbladdrukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22220Overige drukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22230Boekbinden 01/01/1997 - 31/12/2002
22240Prepress-activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
22250Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
22310Reproductie van geluidsopnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22320Reproductie van video-opnamen 01/01/1997 - 31/12/2002
22330Reproductie van computermedia 01/01/1997 - 31/12/2002
23100Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
23200Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
23300Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24110Vervaardiging van industriële gassen 01/01/1997 - 31/12/2002
24120Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/1997 - 31/12/2002
24130Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
24140Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
24151Vervaardiging van kunstmeststoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24152Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen 01/01/1997 - 31/12/2002
24160Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/1997 - 31/12/2002
24170Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/1997 - 31/12/2002
24200Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
24300Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/1997 - 31/12/2002
24410Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24421Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24422Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
24511Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24512Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24520Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
24610Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
24620Vervaardiging van lijm en gelatine 01/01/1997 - 31/12/2002
24630Vervaardiging van etherische oliën 01/01/1997 - 31/12/2002
24640Vervaardiging van fotochemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
24650Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen 01/01/1997 - 31/12/2002
24660Vervaardiging van overige chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
24700Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/1997 - 31/12/2002
25110Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
25120Loopvlakvernieuwing 01/01/1997 - 31/12/2002
25130Vervaardiging van overige producten van rubber 01/01/1997 - 31/12/2002
25210Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
25220Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
25230Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
25240Vervaardiging van overige producten van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
26110Vervaardiging van vlakglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26120Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26130Vervaardiging van holglas 01/01/1997 - 31/12/2002
26140Vervaardiging van glasvezels 01/01/1997 - 31/12/2002
26150Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26211Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein 01/01/1997 - 31/12/2002
26212Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein 01/01/1997 - 31/12/2002
26220Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26230Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
26240Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk 01/01/1997 - 31/12/2002
26250Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26260Vervaardiging van vuurvaste keramische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
26300Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
26401Vervaardiging van dakpannen 01/01/1997 - 31/12/2002
26402Vervaardiging van bakstenen 01/01/1997 - 31/12/2002
26403Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/1997 - 31/12/2002
26510Vervaardiging van cement 01/01/1997 - 31/12/2002
26520Vervaardiging van kalk 01/01/1997 - 31/12/2002
26530Vervaardiging van gips 01/01/1997 - 31/12/2002
26610Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26620Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
26630Vervaardiging van stortklare beton 01/01/1997 - 31/12/2002
26640Vervaardiging van mortel 01/01/1997 - 31/12/2002
26650Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/1997 - 31/12/2002
26660Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement 01/01/1997 - 31/12/2002
26700Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen 01/01/1997 - 31/12/2002
26810Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
26820Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
27100Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/1997 - 31/12/2002
27101Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27102Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27103Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27104Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen (EGKS) 01/01/1997 - 31/12/2002
27210Vervaardiging van gietijzeren buizen 01/01/1997 - 31/12/2002
27220Vervaardiging van stalen buizen 01/01/1997 - 31/12/2002
27310Koudtrekken 01/01/1997 - 31/12/2002
27320Koudwalsen van bandstaal 01/01/1997 - 31/12/2002
27330Koudvervormen en koudfelsen 01/01/1997 - 31/12/2002
27340Draadtrekken 01/01/1997 - 31/12/2002
27350Overige eerste verwerking van staal; productie van niet-EGKS-ferrolegeringen 01/01/1997 - 31/12/2002
27410Productie van edele metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27421Productie van aluminium 01/01/1997 - 31/12/2002
27422Eerste verwerking van aluminium 01/01/1997 - 31/12/2002
27431Productie van lood, tin en zink 01/01/1997 - 31/12/2002
27432Eerste verwerking van lood, tin en zink 01/01/1997 - 31/12/2002
27441Productie van koper 01/01/1997 - 31/12/2002
27442Eerste verwerking van koper 01/01/1997 - 31/12/2002
27451Productie van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27452Eerste verwerking van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27500Gieten van metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27510Gieten van ijzer 01/01/1997 - 31/12/2002
27520Gieten van staal 01/01/1997 - 31/12/2002
27530Gieten van lichte metalen 01/01/1997 - 31/12/2002
27540Gieten van overige non-ferrometalen 01/01/1997 - 31/12/2002
28110Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan 01/01/1997 - 31/12/2002
28120Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
28210Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28220Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/1997 - 31/12/2002
28300Vervaardiging van stoomketels 01/01/1997 - 31/12/2002
28401Smeden van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28402Persen, stampen en profielwalsen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28403Poedermetallurgie 01/01/1997 - 31/12/2002
28510Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28520Algemene metaalbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
28610Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
28620Vervaardiging van gereedschap 01/01/1997 - 31/12/2002
28630Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
28710Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
28720Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28730Vervaardiging van artikelen van draad 01/01/1997 - 31/12/2002
28741Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/1997 - 31/12/2002
28742Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht 01/01/1997 - 31/12/2002
28743Vervaardiging van veren 01/01/1997 - 31/12/2002
28751Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28752Vervaardiging van sanitaire artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
28753Vervaardiging van brandkasten 01/01/1997 - 31/12/2002
28754Vervaardiging van kleine artikelen van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
28755Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29110Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/1997 - 31/12/2002
29120Vervaardiging van pompen en compressoren 01/01/1997 - 31/12/2002
29130Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
29141Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
29142Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen 01/01/1997 - 31/12/2002
29210Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische 01/01/1997 - 31/12/2002
29220Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
29230Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/1997 - 31/12/2002
29241Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29242Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
29243Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29244Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29245Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
29246Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel 01/01/1997 - 31/12/2002
29247Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29310Vervaardiging van landbouwtractoren 01/01/1997 - 31/12/2002
29321Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
29322Herstelling van landbouwmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29401Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29402Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen 01/01/1997 - 31/12/2002
29403Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29404Vervaardiging van door een ingebouwde motor of pneumatisch aangedreven handgereedschap 01/01/1997 - 31/12/2002
29405Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
29431Vervaardiging van toestellen voor het lassen en solderen 01/01/1997 - 31/12/2002
29432Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de houtbewerking 01/01/1997 - 31/12/2002
29433Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
29510Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/1997 - 31/12/2002
29520Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
29530Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
29540Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/1997 - 31/12/2002
29550Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton 01/01/1997 - 31/12/2002
29561Vervaardiging van drukkerijmachines 01/01/1997 - 31/12/2002
29562Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
29563Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/1997 - 31/12/2002
29564Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën 01/01/1997 - 31/12/2002
29601Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens 01/01/1997 - 31/12/2002
29602Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens 01/01/1997 - 31/12/2002
29710Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
29720Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
30010Vervaardiging van kantoormachines 01/01/1997 - 31/12/2002
30020Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie 01/01/1997 - 31/12/2002
31100Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/1997 - 31/12/2002
31200Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/1997 - 31/12/2002
31300Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 01/01/1997 - 31/12/2002
31400Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
31501Vervaardiging van lampen 01/01/1997 - 31/12/2002
31502Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
31610Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
31621Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen 01/01/1997 - 31/12/2002
31622Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden 01/01/1997 - 31/12/2002
31623Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
32100Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/1997 - 31/12/2002
32201Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
32202Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie 01/01/1997 - 31/12/2002
32300Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33101Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/1997 - 31/12/2002
33102Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/1997 - 31/12/2002
33103Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 01/01/1997 - 31/12/2002
33201Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33202Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33300Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 01/01/1997 - 31/12/2002
33401Vervaardiging van brillen 01/01/1997 - 31/12/2002
33402Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
33500Vervaardiging van uurwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
34100Vervaardiging en assemblage van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
34201Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
34202Vervaardiging van caravans en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
34300Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 01/01/1997 - 31/12/2002
35110Bouw en reparatie van schepen 01/01/1997 - 31/12/2002
35120Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
35200Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen 01/01/1997 - 31/12/2002
35300Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
35410Vervaardiging van motorrijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
35420Vervaardiging van rijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
35430Vervaardiging van invalidenwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
35500Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
36100Vervaardiging van meubels 01/01/1997 - 31/12/2002
36111Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren 01/01/1997 - 31/12/2002
36112Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke, voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36121Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36122Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal 01/01/1997 - 31/12/2002
36130Vervaardiging van overige keukenmeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36141Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36142Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36150Vervaardiging van matrassen 01/01/1997 - 31/12/2002
36210Slaan van munten 01/01/1997 - 31/12/2002
36221Bewerking van diamant 01/01/1997 - 31/12/2002
36222Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen 01/01/1997 - 31/12/2002
36223Vervaardiging van juwelen en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
36224Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
36300Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/1997 - 31/12/2002
36400Vervaardiging van sportartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
36500Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
36610Vervaardiging van imitatiesieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
36620Vervaardiging van borstelwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
36630Overige industrie, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
37100Recycling van metaalafval 01/01/1997 - 31/12/2002
37200Recycling van niet-metaalafval 01/01/1997 - 31/12/2002
37210Recuperatie van papier 01/01/1997 - 31/12/2002
37220Recuperatie van textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
37230Recuperatie van scheikundige stoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
40100Productie en distributie van elektriciteit 01/01/1997 - 31/12/2002
40200Productie en distributie van gas 01/01/1997 - 31/12/2002
40300Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie 01/01/1997 - 31/12/2002
40400Productie en distributie van gemengde energie 01/01/1997 - 31/12/2002
41000Winning, zuivering en distributie van water 01/01/1997 - 31/12/2002
45111Slopen van gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45112Grondverzet 01/01/1997 - 31/12/2002
45120Proefboren en boren 01/01/1997 - 31/12/2002
45200Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45211Bouwen van individuele huizen 01/01/1997 - 31/12/2002
45212Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45213Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
45214Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
45215Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
45220Dakbedekking en bouw van dakconstructies 01/01/1997 - 31/12/2002
45230Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
45241Baggerwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
45242Overige waterbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45250Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 01/01/1997 - 31/12/2002
45310Elektrische installatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45320Isolatiewerkzaamheden 01/01/1997 - 31/12/2002
45331Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45332Overig loodgieterswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45340Overige bouwinstallatie 01/01/1997 - 31/12/2002
45410Stukadoorswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45421Schrijnwerk van hout of van kunststof 01/01/1997 - 31/12/2002
45422Metaalschrijnwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
45431Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/1997 - 31/12/2002
45432Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen 01/01/1997 - 31/12/2002
45433Plaatsen van behang 01/01/1997 - 31/12/2002
45441Schilderen 01/01/1997 - 31/12/2002
45442Glaszetten 01/01/1997 - 31/12/2002
45450Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
45500Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 01/01/1997 - 31/12/2002
50101Groothandel in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50102Handelsbemiddeling in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50103Detailhandel in motorvoertuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
50104Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
50200Onderhoud en reparatie van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50301Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50302Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
50400Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
50500Detailhandel in motorbrandstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
51110Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/01/1997 - 31/12/2002
51120Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51130Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/1997 - 31/12/2002
51140Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
51150Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51160Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
51170Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/1997 - 31/12/2002
51210Groothandel in granen, zaden en diervoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
51220Groothandel in bloemen en planten 01/01/1997 - 31/12/2002
51230Groothandel in levende dieren 01/01/1997 - 31/12/2002
51240Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/1997 - 31/12/2002
51250Groothandel in ruwe tabak 01/01/1997 - 31/12/2002
51310Groothandel in groenten en fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
51321Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild 01/01/1997 - 31/12/2002
51322Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/1997 - 31/12/2002
51331Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
51332Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/1997 - 31/12/2002
51340Groothandel in dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
51350Groothandel in tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51360Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
51370Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/1997 - 31/12/2002
51381Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
51382Groothandel in aardappelproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51383Groothandel in diervoeders met uitzondering van veevoeders 01/01/1997 - 31/12/2002
51384Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51391Groothandel in diepvriesproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51392Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51410Groothandel in textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
51421Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51422Groothandel in schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
51430Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
51441Groothandel in vaat- en glaswerk 01/01/1997 - 31/12/2002
51442Groothandel in behang en onderhoudsproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
51450Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/1997 - 31/12/2002
51460Groothandel in farmaceutische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51471Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten 01/01/1997 - 31/12/2002
51472Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/1997 - 31/12/2002
51473Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51474Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
51475Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften 01/01/1997 - 31/12/2002
51476Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
51477Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
51478Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51510Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51520Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/1997 - 31/12/2002
51531Groothandel in hout 01/01/1997 - 31/12/2002
51532Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair 01/01/1997 - 31/12/2002
51541Groothandel in ijzerwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
51542Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties 01/01/1997 - 31/12/2002
51550Groothandel in chemische producten 01/01/1997 - 31/12/2002
51561Groothandel in diamant 01/01/1997 - 31/12/2002
51562Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51570Groothandel in afval en schroot 01/01/1997 - 31/12/2002
51610Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
51620Groothandel in machines voor de bouwnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
51630Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/1997 - 31/12/2002
51640Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel 01/01/1997 - 31/12/2002
51651Groothandel in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/01/1997 - 31/12/2002
51652Groothandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51653Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
51660Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
51700Overige groothandel 01/01/1997 - 31/12/2002
52111Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52112Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52113Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52114Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52115Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52116Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52121Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52122Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van mind er dan 2.500 m2) 01/01/1997 - 31/12/2002
52210Detailhandel in groenten en fruit 01/01/1997 - 31/12/2002
52220Detailhandel in vlees en vleeswaren 01/01/1997 - 31/12/2002
52230Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/1997 - 31/12/2002
52240Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk 01/01/1997 - 31/12/2002
52250Detailhandel in alcoholische en andere dranken 01/01/1997 - 31/12/2002
52260Detailhandel in tabaksproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52271Detailhandel in zuivelproducten en eieren 01/01/1997 - 31/12/2002
52272Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
52310Apothekers 01/01/1997 - 31/12/2002
52320Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52330Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52410Detailhandel in textiel 01/01/1997 - 31/12/2002
52421Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) 01/01/1997 - 31/12/2002
52422Detailhandel in bovenkleding voor heren 01/01/1997 - 31/12/2002
52423Detailhandel in bovenkleding voor dames 01/01/1997 - 31/12/2002
52424Detailhandel in baby- en kinderkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
52425Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 01/01/1997 - 31/12/2002
52426Detailhandel in kledingaccessoires 01/01/1997 - 31/12/2002
52431Detailhandel in schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
52432Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52441Detailhandel in meubels 01/01/1997 - 31/12/2002
52442Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting 01/01/1997 - 31/12/2002
52450Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
52461Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 01/01/1997 - 31/12/2002
52462Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. 01/01/1997 - 31/12/2002
52470Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 01/01/1997 - 31/12/2002
52481Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
52482Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52483Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen 01/01/1997 - 31/12/2002
52484Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieradenhorloges en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
52485Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisie-instrumenten 01/01/1997 - 31/12/2002
52486Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt 01/01/1997 - 31/12/2002
52487Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
52488Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 01/01/1997 - 31/12/2002
52489Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed 01/01/1997 - 31/12/2002
52491Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie 01/01/1997 - 31/12/2002
52492Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen 01/01/1997 - 31/12/2002
52493Gespecialiseerde detailhandel in kinderwagens 01/01/1997 - 31/12/2002
52494Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines 01/01/1997 - 31/12/2002
52495Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten 01/01/1997 - 31/12/2002
52496Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 01/01/1997 - 31/12/2002
52497Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52498Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
52501Detailhandel in antiquiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
52502Detailhandel in tweedehandsgoederen 01/01/1997 - 31/12/2002
52610Postorderbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
52621Markt- en straathandel in voedingsmiddelen 01/01/1997 - 31/12/2002
52622Markt- en straathandel in kleding en textielwaren 01/01/1997 - 31/12/2002
52623Overige markt- en straathandel 01/01/1997 - 31/12/2002
52630Overige detailhandel, niet in winkels 01/01/1997 - 31/12/2002
52710Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer 01/01/1997 - 31/12/2002
52720Reparatie van elektrische huishoudapparaten 01/01/1997 - 31/12/2002
52730Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden 01/01/1997 - 31/12/2002
52740Overige reparaties, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
55100Hotels 01/01/1997 - 31/12/2002
55110Hotels en motels, met restaurant 01/01/1997 - 31/12/2002
55120Hotels en motels, zonder restaurant 01/01/1997 - 31/12/2002
55210Jeugdherbergen en berghutten 01/01/1997 - 31/12/2002
55220Kampeerterreinen 01/01/1997 - 31/12/2002
55231Vakantiecentra en vakantiedorpen 01/01/1997 - 31/12/2002
55232Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf 01/01/1997 - 31/12/2002
55233Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen 01/01/1997 - 31/12/2002
55301Restaurants van het traditionele type 01/01/1997 - 31/12/2002
55302Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
55401Cafés 01/01/1997 - 31/12/2002
55402Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
55510Kantines 01/01/1997 - 31/12/2002
55521Catering 01/01/1997 - 31/12/2002
55522Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties 01/01/1997 - 31/12/2002
60100Vervoer per spoor 01/01/1997 - 31/12/2002
60211Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
60212Overig personenvervoer volgens een dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
60220Exploitatie van taxi's 01/01/1997 - 31/12/2002
60230Overig vervoer van personen te land 01/01/1997 - 31/12/2002
60241Verhuisdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
60242Goederenvervoer over de weg 01/01/1997 - 31/12/2002
60243Verhuur van vrachtwagens met bestuurder 01/01/1997 - 31/12/2002
60300Vervoer via pijpleidingen 01/01/1997 - 31/12/2002
61100Zee- en kustvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
61200Binnenvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
62100Luchtvaart volgens dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
62200Luchtvaart zonder dienstregeling 01/01/1997 - 31/12/2002
62300Ruimtevaart 01/01/1997 - 31/12/2002
63111Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/1997 - 31/12/2002
63112Overige vrachtbehandeling 01/01/1997 - 31/12/2002
63121Opslag in koelpakhuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
63122Overige opslag 01/01/1997 - 31/12/2002
63210Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land 01/01/1997 - 31/12/2002
63220Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water 01/01/1997 - 31/12/2002
63230Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart 01/01/1997 - 31/12/2002
63301Reisbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
63302Reisorganisatoren 01/01/1997 - 31/12/2002
63303Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
63401Expeditiekantoren 01/01/1997 - 31/12/2002
63402Bevrachting 01/01/1997 - 31/12/2002
63403Scheepsagenturen 01/01/1997 - 31/12/2002
63404Douaneagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
63405Vervoersbemiddeling 01/01/1997 - 31/12/2002
63406Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
64110Nationale posterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
64120Koeriers, exclusief de nationale posterijen 01/01/1997 - 31/12/2002
64200Telecommunicatie 01/01/1997 - 31/12/2002
64201Regie van telegraaf en telefoon - Belgacom 01/01/1997 - 31/12/2002
64202Telecommunicatie n.e.g., teledistributie inbegrepen 01/01/1997 - 31/12/2002
65110Centrale banken 01/01/1997 - 31/12/2002
65121Banken 01/01/1997 - 31/12/2002
65122Spaarbanken 01/01/1997 - 31/12/2002
65123Openbare kredietinstellingen 01/01/1997 - 31/12/2002
65124De Postcheque 01/01/1997 - 31/12/2002
65210Financiële leasing 01/01/1997 - 31/12/2002
65221Verbruikskrediet 01/01/1997 - 31/12/2002
65222Overige kredietverstrekking 01/01/1997 - 31/12/2002
65231Financiële holdings 01/01/1997 - 31/12/2002
65232Factoring 01/01/1997 - 31/12/2002
65233Beursvennootschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
65234Portefeuillemaatschappijen 01/01/1997 - 31/12/2002
65235Instellingen voor collectieve belegging 01/01/1997 - 31/12/2002
65236Overige financiële instellingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
66011Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66012Aangenomen herverzekeringen leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66013Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66020Pensioenfondsen 01/01/1997 - 31/12/2002
66031Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66032Aangenomen herverzekeringen niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
66033Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/1997 - 31/12/2002
67110Beheer van financiële beurzen 01/01/1997 - 31/12/2002
67120Effectenhandel en vermogensbeheer 01/01/1997 - 31/12/2002
67130Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
67201Verzekeringsmakelaars en -agenten 01/01/1997 - 31/12/2002
67202Schade- en risico- experten 01/01/1997 - 31/12/2002
67203Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen 01/01/1997 - 31/12/2002
70111Projectontwikkeling voor woningbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
70112Projectontwikkeling voor kantoorbouw 01/01/1997 - 31/12/2002
70113Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken 01/01/1997 - 31/12/2002
70120Handel in onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70201Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen 01/01/1997 - 31/12/2002
70202Verhuur van sociale woningen 01/01/1997 - 31/12/2002
70203Verhuur van niet-residentiële gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
70204Verhuur van terreinen 01/01/1997 - 31/12/2002
70311Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70312Schatten en evalueren van onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
70321Beheer van residentiële gebouwen 01/01/1997 - 31/12/2002
70322Beheer van overig onroerend goed 01/01/1997 - 31/12/2002
71100Verhuur van auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
71210Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land 01/01/1997 - 31/12/2002
71220Verhuur van schepen 01/01/1997 - 31/12/2002
71230Verhuur van luchtvaartuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
71310Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/1997 - 31/12/2002
71320Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid 01/01/1997 - 31/12/2002
71330Verhuur van kantoormachines en computers 01/01/1997 - 31/12/2002
71340Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
71401Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/1997 - 31/12/2002
71402Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten 01/01/1997 - 31/12/2002
71403Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/1997 - 31/12/2002
71404Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. 01/01/1997 - 31/12/2002
71405Verhuur van textiel, kleding en schoeisel 01/01/1997 - 31/12/2002
71406Verhuur van sport- en kampeerartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
71407Verhuur van medisch en paramedisch materieel 01/01/1997 - 31/12/2002
71408Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
72100Computeradviesbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
72200Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen 01/01/1997 - 31/12/2002
72300Gegevensverwerking 01/01/1997 - 31/12/2002
72400Databanken 01/01/1997 - 31/12/2002
72500Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 01/01/1997 - 31/12/2002
72600Overige activiteiten in verband met computers 01/01/1997 - 31/12/2002
73100Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/1997 - 31/12/2002
73200Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74111Advocatenkantoor en juridische adviseurs 01/01/1997 - 31/12/2002
74112Notariskantoor 01/01/1997 - 31/12/2002
74113Deurwaarderskantoor 01/01/1997 - 31/12/2002
74114Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/1997 - 31/12/2002
74121Boekhouders 01/01/1997 - 31/12/2002
74122Accountants 01/01/1997 - 31/12/2002
74123Bedrijfsrevisoren 01/01/1997 - 31/12/2002
74124Belastingconsulenten 01/01/1997 - 31/12/2002
74131Marktonderzoekbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74132Organisatie van opiniepeilingen 01/01/1997 - 31/12/2002
74141Public relationsbureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74142Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 01/01/1997 - 31/12/2002
74151Managementactiviteiten van holdings 01/01/1997 - 31/12/2002
74152Coördinatiecentra 01/01/1997 - 31/12/2002
74201Architecten 01/01/1997 - 31/12/2002
74202Landmeters 01/01/1997 - 31/12/2002
74203Technische studiën en ingenieursactiviteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
74301Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor auto's 01/01/1997 - 31/12/2002
74302Technische testen en analyses 01/01/1997 - 31/12/2002
74401Publiciteitsagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74402Beheer van publiciteitsdragers 01/01/1997 - 31/12/2002
74403Etaleurs en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
74501Personeelsselectie en plaatsing 01/01/1997 - 31/12/2002
74502Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling 01/01/1997 - 31/12/2002
74503Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
74601Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
74602Opsporingsdiensten en detectivebureaus 01/01/1997 - 31/12/2002
74700Industriële reiniging 01/01/1997 - 31/12/2002
74811Fotostudio's en overige fotografische activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
74812Fotolaboratoria 01/01/1997 - 31/12/2002
74820Verpakkingsbedrijven 01/01/1997 - 31/12/2002
74831Secretariaten 01/01/1997 - 31/12/2002
74832Vertaaldiensten en tolken 01/01/1997 - 31/12/2002
74833Behandeling van post 01/01/1997 - 31/12/2002
74834Sociale secretariaten 01/01/1997 - 31/12/2002
74835Overige activiteiten i.v.m. administratie, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
74841Veilingwezen 01/01/1997 - 31/12/2002
74842Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen 01/01/1997 - 31/12/2002
74843Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid 01/01/1997 - 31/12/2002
74844Binnenhuisarchitecten 01/01/1997 - 31/12/2002
74845Bedrijvencentra 01/01/1997 - 31/12/2002
74846Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting- en premiezegels 01/01/1997 - 31/12/2002
74847Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/1997 - 31/12/2002
74848Impresariaten en theateragentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
74849Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
75111Centrale overheid 01/01/1997 - 31/12/2002
75112Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/1997 - 31/12/2002
75113Provinciale overheid 01/01/1997 - 31/12/2002
75114Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. 01/01/1997 - 31/12/2002
75115O.C.M.W's 01/01/1997 - 31/12/2002
75116Intercommunales van algemeen bestuur 01/01/1997 - 31/12/2002
75120Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden 01/01/1997 - 31/12/2002
75130Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden 01/01/1997 - 31/12/2002
75140Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen 01/01/1997 - 31/12/2002
75210Buitenlandse zaken 01/01/1997 - 31/12/2002
75220Defensie 01/01/1997 - 31/12/2002
75231Rechtbanken 01/01/1997 - 31/12/2002
75232Gevangenissen en andere strafinrichtingen 01/01/1997 - 31/12/2002
75233Overige activiteiten i.v.m. justitie 01/01/1997 - 31/12/2002
75241Veiligheidsdiensten 01/01/1997 - 31/12/2002
75242Rijkswacht 01/01/1997 - 31/12/2002
75243Politie 01/01/1997 - 31/12/2002
75250Civiele bescherming en brandweer 01/01/1997 - 31/12/2002
75301Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen 01/01/1997 - 31/12/2002
75302Ziekenfondsen en verzorgingskassen 01/01/1997 - 31/12/2002
80101Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80102Provinciaal basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80103Gemeentelijk basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80104Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80105Internationaal basisonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80211Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80212Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80213Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80214Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80215Internationaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80216Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80221Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80222Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80223Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80224Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80225Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80226Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80301Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
80302Provinciaal hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80303Gemeentelijk hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80304Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80305Internationaal hoger onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80306Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/1997 - 31/12/2002
80411Autorijscholen 01/01/1997 - 31/12/2002
80412Vlieg- en vaaronderricht 01/01/1997 - 31/12/2002
80421Volwassenenvorming 01/01/1997 - 31/12/2002
80422Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 01/01/1997 - 31/12/2002
80423Schriftelijk onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
80424Overige vormen van onderwijs, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85110Ziekenhuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85120Medische praktijken 01/01/1997 - 31/12/2002
85130Tandartspraktijken 01/01/1997 - 31/12/2002
85141Medische laboratoria 01/01/1997 - 31/12/2002
85142Ziekenvervoer 01/01/1997 - 31/12/2002
85143Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten 01/01/1997 - 31/12/2002
85144Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 01/01/1997 - 31/12/2002
85145Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
85146Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85200Veterinaire diensten 01/01/1997 - 31/12/2002
85311Instituten voor gehandicapte minderjarigen 01/01/1997 - 31/12/2002
85312Weeshuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85313Instituten voor probleemkinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
85314Instituten voor gehandicapte volwassenen 01/01/1997 - 31/12/2002
85315Rust- en verzorgingstehuizen 01/01/1997 - 31/12/2002
85316Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85321Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen 01/01/1997 - 31/12/2002
85322Beschutte werkplaatsen 01/01/1997 - 31/12/2002
85323Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
85324Centra voor beroepsoriëntering of -herscholing en P.M.S.- Centra 01/01/1997 - 31/12/2002
90001Afvalwaterverzameling en -zuivering 01/01/1997 - 31/12/2002
90002Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil 01/01/1997 - 31/12/2002
90003Verzamelen, storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en van bouwpuin 01/01/1997 - 31/12/2002
90004Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/1997 - 31/12/2002
90005Straatreiniging en sneeuwruimen 01/01/1997 - 31/12/2002
90023Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/1997 - 31/12/2002
90030Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
91110Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91120Beroepsorganisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91200Vakverenigingen 01/01/1997 - 31/12/2002
91310Religieuze of filosofische organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91311Religieuze organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91319Geestelijken ten laste van de C.D.V.U. 01/01/1997 - 31/12/2002
91320Politieke organisaties 01/01/1997 - 31/12/2002
91330Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
92111Productie van bioscoopfilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92112Productie van televisiefilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92113Productie van overige films 01/01/1997 - 31/12/2002
92114Diensten verwant aan de filmproductie 01/01/1997 - 31/12/2002
92120Distributie van films 01/01/1997 - 31/12/2002
92130Vertoning van bioscoopfilms 01/01/1997 - 31/12/2002
92201Productie en uitzending van radioprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92202Productie van televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92203Uitzending van televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92204Productie en uitzending van radio- en televisieprogramma's 01/01/1997 - 31/12/2002
92311Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten 01/01/1997 - 31/12/2002
92312Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles 01/01/1997 - 31/12/2002
92313Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst 01/01/1997 - 31/12/2002
92321Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92322Beheer en exploitatie van culturele centra 01/01/1997 - 31/12/2002
92331Kermisattracties 01/01/1997 - 31/12/2002
92332Pretparken 01/01/1997 - 31/12/2002
92340Overig amusement, n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
92400Persagentschappen 01/01/1997 - 31/12/2002
92510Bibliotheken en openbare archieven 01/01/1997 - 31/12/2002
92520Musea en monumentenzorg 01/01/1997 - 31/12/2002
92530Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 01/01/1997 - 31/12/2002
92611Beheer en exploitatie van sportcentra 01/01/1997 - 31/12/2002
92612Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 01/01/1997 - 31/12/2002
92613Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 01/01/1997 - 31/12/2002
92621Activiteiten van sportclubs en -bonden 01/01/1997 - 31/12/2002
92622Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 01/01/1997 - 31/12/2002
92623Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 01/01/1997 - 31/12/2002
92710Loterijen en kansspelen 01/01/1997 - 31/12/2002
92721Exploitatie van snooker- en biljartzalen 01/01/1997 - 31/12/2002
92722Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92723Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
92724Overige activiteiten i.v.m. recreatie 01/01/1997 - 31/12/2002
93011Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
93012Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 01/01/1997 - 31/12/2002
93013Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 01/01/1997 - 31/12/2002
93021Kapsalons 01/01/1997 - 31/12/2002
93022Schoonheidszorg 01/01/1997 - 31/12/2002
93031Begrafenisondernemingen 01/01/1997 - 31/12/2002
93032Beheer van kerkhoven en crematoria 01/01/1997 - 31/12/2002
93040Overige lichaamsverzorging 01/01/1997 - 31/12/2002
93051Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
93052Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 01/01/1997 - 31/12/2002
93053Overige diensten , n.e.g. 01/01/1997 - 31/12/2002
95000Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95001Voor huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95002Voor niet-huishoudelijke taken tewerkgesteld personeel 01/01/1997 - 31/12/2002
95003Personeel tewerkgesteld in privé domeinen en privé tuinen 01/01/1997 - 31/12/2002
98901In herscholing zijnde werkloze arbeiders 01/01/1997 - 31/12/2002
98902Arbeiders, slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een vergoeding of een lijfrente genieten 01/01/1997 - 31/12/2002
98903Arbeiders die andere sociale prestaties genieten 01/01/1997 - 31/12/2002
98904B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderworpen zijn 01/01/1997 - 31/12/2002
98905Onvoldoend omschreven activiteiten 01/01/1997 - 31/12/2002
99000Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/1997 - 31/12/2002