Variabele: Patronale bijdragevermindering

Een verbetering voorstellen

Naam

Patronale bijdragevermindering

Afkorting

Mntdedocc

Thema

Bijdragevermindering, Werkgever

Definitie/omschrijving

/

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Mntdedocc (montant deduction occupation) staat voor patronale bijdrageverminderingen, deze zijn berekend per tewerkstellingslijn.

Internationale compatibiliteit

/