Variabele: Uren volgens contract

Een verbetering voorstellen

Naam

Uren volgens contract

Afkorting

Meanworkinghours

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal uren dat de betrokken werknemer wekelijks dient te presteren volgens het arbeidscontract

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de vroegere 'actiwerk'.

Internationale compatibiliteit

/