Variabele: Verantwoording van de dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Verantwoording van de dagen

Afkorting

Days_just

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt dat de werknemer in de loop van het kwartaal tewerkgesteld is volgens een bijzondere arbeidscyclus.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Voltijdse werknemer tewerkgesteld in een arbeidscyclus die het kwartaal overschrijdt en die tijdens het kwartaal meer dagen presteerde dan er overeenstemmen met zijn gemiddeld wekelijks arbeidsregime 01/01/2005 - 30/09/2005
2Voltijdse werknemer tewerkgesteld in een arbeidscyclus die het kwartaal overschrijdt en die tijdens het kwartaal minder dagen presteerde dan er overeen stemmen met zijn gemiddeld wekelijks arbeidsregime 01/01/2005 - 31/12/2016
3Deeltijdse werknemer tewerkgesteld in een arbeidscyclus die het kwartaal overschrijdt en die tijdens het kwartaal meer dagen presteerde dan er overeenstemmen met zijn gemiddeld wekelijks arbeidsregime 01/01/2005 - 31/12/2016
4Deeltijdse werknemer tewerkgesteld in een arbeidscyclus die het kwartaal overschrijdt en die tijdens het kwartaal minder dagen presteerde dan er overeenstemmen met zijn gemiddeld wekelijks arbeidsregime 01/01/2005 - 31/12/2016
5Deeltijdse werknemer die bovenop zijn contractueel voorziene prestaties tijdens het kwartaal een aantal niet te recupereren dagen presteerde 01/01/2005 - 31/12/2016
6Een combinatie van 3 en 5 of van 4 en 5 01/01/2005 - 31/12/2016
7Een werknemer die tijdens het kwartaal (of de periode van het kwartaal dat hij in dienst was) geen prestaties moest leveren 01/01/2005 - 31/12/2016
8Een gedeeltelijk met fooien of bedieningsgeld bezoldigde werknemer die voor een gedeelte van zijn prestaties moet aangegeven worden zonder loon 01/01/2005 - 31/12/2016