Variabele: Voltijds equivalent gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Voltijds equivalent gelijkgestelde dagen

Afkorting

Eqtpsp_similar

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Voltijds equivalent exclusief betaalde dagen

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het voltijdsequivalent excl. betaalde dagen vergelijkt de gelijkgestelde dagen van een werknemer tijdens een kwartaal met die van de maatman. De maatman wordt geteld als één voltijdsequivalent. De basis voor de berekening zijn de uren van prestatiecodes 10, 11, 13, 21, 22, 23, 24 en 25.

10=gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid, functie van rechter sociale zaken

11=arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig de CAO 12bis/13bis

13=sociale promotie

21=de dagen staking/lock-out

22=syndicale opdracht

24=verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon - voor de onthaalouders, onbezoldigde vakantiedagen (maximum 20) en wettelijke feestdagen wanneer er geen kinderopvang is

25=burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat

Internationale compatibiliteit

/