Variabele: VTE excl. gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

VTE excl. gelijkgestelde dagen

Afkorting

Vte

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Voltijdsequivalent (VTE) excl. gelijkgestelde dagen

Het voltijdsequivalent geeft een aanduiding van de bezettingsgraad van een arbeidsplaats gedurende het kwartaal. Het voltijdsequivalent kan berekend worden hetzij inclusief de gelijkgestelde dagen (zie variabele 'Activte'), hetzij exclusief gelijkgestelde dagen. In het laatste geval worden de periodes van afwezigheid waarvoor men geen loon ontvangt (eventueel wel een vervangingsinkomen) niet meegeteld voor de berekening van het voltijdsequivalent, zodat het arbeidsvolume gekoppeld kan worden aan de loonmassa. In de RSZ-statistieken wordt het VTE telkens berekend exclusief de gelijkgestelde dagen.

Het voltijdsequivalent excl. gelijkgestelde dagen vergelijkt de werkelijk gepresteerde arbeid van een werknemer tijdens een kwartaal met die van de maatman. De maatman wordt geteld als één voltijdsequivalent.

Prestaties van minder dan één voltijdsequivalent kunnen hun oorsprong vinden in:

  • een kortere periode van tewerkstelling (geen volledig trimester tewerkgesteld)
  • deeltijdse arbeidsprestaties (wekelijkse arbeidsduur lager dan die van de maatman)
  • periodes van afwezigheid niet gedekt door een loon

Formule: VTE excl. gelijkgestelde dagen = (ARD EXCL*BU*REG)/(BD*UM*TRIM)

Waarbij:

  • ARD EXCL gelijk is aan het aantal arbeidsdagen exclusief de gelijkgestelde dagen die zijn aangegeven in die periode; komt bij RSZPPO overeen met BD
  • TRIM gelijks is aan het normaal aantal arbeidsdagen in het kwartaal (bij de RSZPPO) wordt steeds uitgegaan van een 5-dagenweek, zodat TRIM gelijk is aan 65
  • BU gelijk is aan het normaal aantal bezoldigde uren voor de betrokken periode (aantal uren waarvoor de prestatiecode gelijk is aan 100 t.e.m. 199 met uitzondering van de codes 102 en 115)
  • REG staat voor het wekelijks arbeidsregime (bij RSZPPO steeds 5)
  • BD gelijk is aan het aantal bezoldigde dagen voor de gegeven periode (aantal dagen waarvoor prestatiecode gelijk is aan 100 t.e.m. 199 met uitzondering van de codes 102 en 115)
  • UM het normaal aantal arbeidsuren per week voor de maatman geeft (maatman PPO)

Bij deze formule moet opgemerkt worden dat de notie van de bezoldigde dag of arbeidsdag bij de RSZPPO ruimer is dan de werkelijk gepresteerde arbeidstijd. Zo vallen onder meer de wettelijke feestdagen onder de bezoldigde dagen evenals de vakantiedagen.

Voor een vergelijking met het voltijdsequivalent excl. gelijkgestelde dagen RSZ moet er rekening gehouden worden dat de RSZ voor bedienden en vooral voor arbeiders een minder ruime afbakening van de werkelijk gepresteerde arbeidstijd hanteert dan de RSZPPO. Bovendien beschikt de RSZ niet voor alle voltijdse werknemers over het aantal bezoldigde uren (zie arbeidsequivalent excl. gelijkgestelde dagen RSZ).

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat om een afgeleide variabele op basis van DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO.

Internationale compatibiliteit

/