Variabele: Werknemerskengetal

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemerskengetal

Afkorting

Codtra

Thema

Arbeidsprestatie, Bijdragen

Definitie/omschrijving

Met het oog op een correcte inning van de socialezekerheidsbijdragen maakt deze variabele een onderscheid tussen handarbeiders, hoofdarbeiders, gesubsidieerde contractuelen, vastbenoemden, ...

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt ongeveer overeen met de vroegere werknemerscategorie (Wcatcd).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
101Contractuele handarbeiders 01/01/2005 - 31/12/2016
102Contractuele handarbeiders ter vervanging van een arbeider die heeft gekozen voor de vrijwillige vierdagenweek - wet van 10.4.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector 01/01/2005 - 31/12/2016
104Contractuele handarbeiders (vakantieregeling privésector) 01/07/2009 - 31/12/2016
109Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - socialezekerheidsregeling contractuelen - handarbeiders 01/07/2012 - 31/03/2014
111Handarbeiders - geco's - CONTINGENT 01/01/2005 - 31/03/2014
112Handarbeiders - geco's - PROJECTEN 01/01/2005 - 31/03/2014
113Handarbeiders - geco's - openbare besturen 01/01/2005 - 31/03/2014
114Handarbeiders - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2014 - 31/12/2016
121Handarbeiders aangeworven in het kader van art. 60 - 7 van de wet van 8.7.1976 btreffende de OCMW's die vrijgesteld worden van patronale bijdragen - wet van 22.12.1995 betreffende het meerjarenplan voor de werkgelegenheid 01/01/2005 - 31/12/2016
131Handarbeiders - aan de deeltijdse leerplicht onderworpen jongeren tot vierde kwartaal van jaar dat ze 18 worden - art. 5bis van KB van 28.11.1969 01/01/2005 - 31/12/2016
132Handarbeiders - jongeren tussen 18 en 25 jaar tewerkgesteld in het stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr. 495 van 31.12.1986 01/01/2005 - 30/06/2007
133Handarbeiders - jongeren tot 4e kwartaal van kalenderjaar dat ze 18 jaar worden tewerkgesteld met een erkende overeenkomst voor socio-professionele inpassing - art. 4 van het KB van 28.11.1969 - brugprojecten - besluit van de Vlaamse regering van 24.1.1996 01/01/2005 - 31/12/2016
201Contractuele hoofdarbeiders 01/01/2005 - 31/12/2016
202Contractuele hoofdarbeiders ter vervanging van een werknemer die gekozen heeft voor de vrijwillige vierdagenweek - wet van 10.04.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector 01/01/2005 - 31/12/2016
203Contractuele hoofdarbeiders (vakantieregeling openbare sector) 01/07/2009 - 31/12/2016
204Contractuele hoofdarbeiders (vakantieregeling privésector) 01/07/2009 - 31/03/2012
209Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - socialezekerheidsregeling contractuelen - hoofdarbeiders 01/07/2012 - 31/03/2014
211Hoofdarbeiders - geco's - CONTINGENT 01/01/2005 - 31/03/2014
212Hoofdarbeiders - geco's - PROJECTEN 01/01/2005 - 31/03/2014
213Hoofdarbeiders - geco's - openbare besturen 01/01/2005 - 31/03/2014
214Hoofdarbeiders - gesubsidieerde contractuelen 01/01/2014 - 31/12/2016
221Hoofdarbeiders, aangeworven in het kader van art. 60 - 7 van de wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's die vrijgesteld worden van patronale bijdragen - wet van 22.12.1995 betreffende het meerjarenplan voor de werkgelegenheid 01/01/2005 - 31/12/2016
231Hoofdarbeiders - aan de deeltijdse leerplicht onderworpen jongeren tot en met 4e kwartaal van jaar dat ze 18 worden - art. 5bis van het KB van 28.11.1969 01/01/2005 - 31/12/2016
232Hoofdarbeiders - jongeren tussen 18 en 25 jaar tewerkgesteld in het stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding - KB nr. 495 van 31.12.1986 01/01/2005 - 30/06/2007
233Hoofdarbeiders - jongeren tot 4e kwartaal van kalenderjaar dat ze 18 jaar worden tewerkgesteld met een erkende overeenkomst voor socio-professionele inpassing - art. 4 van het KB van 28.11.1969 - Brugprojecten - besluit van de Vlaamse regering van 24.7.1996 01/01/2005 - 31/12/2016
251Geneesheren in opleiding tot geneesheer - specialist - art. 15bis van het KB 28.11.1969 01/01/2005 - 31/12/2016
252Contractuele geneesheren vrijgesteld van bijdragen op basis van art. 1, - 3 van de wet van 27.06.1969 01/01/2005 - 31/12/2016
601Vastbenoemden - kinderbijslag RSZPPO 01/01/2005 - 31/12/2016
602Vastbenoemden - kinderbijslag niet RSZPPO (enkel GER en GOM) 01/01/2005 - 31/12/2006
603Vastbenoemden - syndicaal gedetacheerden 01/07/2009 - 31/12/2016
604Vastbenoemden - mindervaliden tewerkgesteld in een beschutte werkplaats 01/04/2010 - 31/03/2014
608Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling privésector 01/04/2014 - 31/12/2016
609Stagiairs met het oog op een vaste benoeming - vakantieregeling openbare sector 01/07/2012 - 31/12/2016
642Vastbenoemde geneesheren onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en die op basis van art. 142 van de ziekenhuiswet geen recht hebben op een overheidspensioen 01/01/2006 - 31/12/2016
651Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen op basis van art. 1, -3 van de wet van 27.06.1969 01/01/2005 - 31/12/2016
652Vastbenoemde geneesheren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en die op basis van art. 142 van de ziekenhuiswet geen recht hebben op een overheidspensioen 01/01/2005 - 31/12/2016
671Bijdrage voor ontslagen statutair personeel - Stelsel van ZIV-uitkering 01/01/2005 - 31/12/2016
672Bijdrage voor ontslagen statutair personeel - werkloosheidsstelsel 01/01/2005 - 31/12/2016
701Studenten vrijgesteld op grond van art. 17bis van het KB van 28.11.1969 01/07/2005 - 31/12/2016
702Monitoren en socio-culturele animatoren vrijgesteld op grond van art. 17 van het KB van 28.11.1969 01/01/2005 - 31/12/2016
711Bedienaars eredienst of afgevaardigde Vrijzinnige Raad - art. 13 van het KB van 28.11.1969 01/01/2005 - 31/12/2016
721Niet beschermde lokale mandatarissen - artikel 19, - 4 van de nieuw gemeentewet 01/01/2005 - 31/12/2016
722Beschermde lokale mandatarissen 01/01/2010 - 31/12/2016
731Vrijwillige brandweerlieden - handarbeiders 01/01/2005 - 31/12/2016
732Vrijwillige brandweerlieden - hoofdarbeiders 01/01/2005 - 31/12/2016
741Artiest 01/04/2006 - 31/12/2016
761Onthaalouders 01/01/2005 - 31/12/2016
771Werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) 01/04/2010 - 31/12/2016