Variabele: Aanduiding instelling

Een verbetering voorstellen

Naam

Aanduiding instelling

Afkorting

AFInstitutionType

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan of de werknemer al dan niet onder het stelsel valt van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2021 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) was jaren verantwoordelijk voor de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van werknemers bij de lokale besturen. Vanaf 1 januari 2015 vormde de RSZPPO samen met de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), de dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Ook DIBISS hield op te bestaan op 1 januari 2017. Vanaf 1 januari 2017 nam de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) de bevoegdheid voor de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van werknemers bij de lokale besturen over. Hierdoor worden de gegevens over werknemers bij de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten vanaf 2017 beheerd door de RSZ.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0RSZ 01/01/2021 - ∞
1RSZPPO/DIBISS 01/01/2021 - ∞