Variabele: Loonklasse

Een verbetering voorstellen

Naam

Loonklasse

Afkorting

Salcla

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Loonklasse waartoe het dagloon RSZ behoort.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Gemiddeld dagloon voor voltijdse werknemers wordt ingedeeld in 500 loonklassen met interval van 1,25 Euro.
  • Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

Internationale compatibiliteit

/