Variabele: Werknemersklasse - vakantiestelsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Werknemersklasse - vakantiestelsel

Afkorting

Claonv

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele maakt een onderscheid naar het type werknemer volgens het stelsel van jaarlijkse vakantie.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Arbeider - stelsel Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie 01/01/2017 - ∞
2Bediende - stelsel privé 01/01/2017 - ∞
3Statutair ambtenaar - stelsel overheidssector 01/01/2017 - ∞
4Arbeiders die niet onder het stelsel van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie vallen 01/01/2017 - ∞