Variabele: Aantal dagen eenheid van loopbaan

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal dagen eenheid van loopbaan

Afkorting

aantal_dagen_eenheid_loopbaan

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Som van de  tellers voor de 3 verschillende regimes. Met andere woorden de som van de drie variabelen: ‘teller_zelf_eenheid_loopbaan’ + ‘teller_wn_voll’ + ‘teller_openbaar. 

Bron

DWH_INASTI_PB_RUSTPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/