Variabele: Art. 19 openbaar stelsel fractie surplus maximum

Een verbetering voorstellen

Naam

Art. 19 openbaar stelsel fractie surplus maximum

Afkorting

tlr_art19_ob

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Artikel 19 deel openbaar stelsel – fractie surplus maximum. 

Bron

DWH_INASTI_PB_OVERLEVINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/