Variabele: Hoedanigheid van bijslagtrekkende

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoedanigheid van bijslagtrekkende

Afkorting

Bt_hoed

Thema

Kinderbijslag, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Hoedanigheid van de bijslagtrekkende, ten opzichte van de rechthebbende

Bron

DWH_INASTI_AllocFam

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 30/06/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele geeft extra informatie over de hoedanigheid van de bijslagtrekkende. Indien het gecodeerd INSZ van de bijslagtrekkende niet is ingevuld, kan deze variabele hier een verklaring voor bieden (bijvoorbeeld omdat er meerdere bijslagtrekkenden zijn of de bijslagtrekkende een instelling is).

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Rechthebbende 01/01/2000 - 30/06/2014
2Echtgeno(o)t(e) van rechthebbende 01/01/2000 - 30/06/2014
3Echtgescheiden echtgeno(o)t(e) 01/01/2000 - 30/06/2014
4Rechtgevende 01/01/2000 - 30/06/2014
5Andere persoon 01/01/2000 - 30/06/2014
6Instelling 01/01/2000 - 30/06/2014
7Meerdere personen 01/01/2000 - 30/06/2014
0Niet meegedeeld 01/01/2000 - 30/06/2014