Variabele: INSZ rechthebbende

Een verbetering voorstellen

Naam

INSZ rechthebbende

Afkorting

INSZ_rh

Thema

Kinderbijslag, Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) van de rechthebbende

Bron

DWH_INASTI_AllocFam

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - 30/06/2014

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De overleden rechthebbende blijft opgenomen in het bestand DWH_INASTI_AllocFam indien hij het recht opent op verhoogde wezenbijslag.
  • Het recht op kinderbijslag voor één rechtgevend kind kan in principe slechts ontstaan via één rechthebbende.
  • Indien de rechthebbende of bijslagtrekkende minstens halftijds loontrekkende is, valt het rechtgevend kind onder het kinderbijslagstelsel van de werknemers.

Internationale compatibiliteit

/