Variabele: Referentiejaar van het inkomen

Een verbetering voorstellen

Naam

Referentiejaar van het inkomen

Afkorting

Ref_jaar

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

De variabele geeft aan op welk jaar het inkomen betrekking heeft.

Bron

DWH_INASTI_ECLIPZ

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1956 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Tot het jaar 2015 werden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend op de beroepsinkomsten van drie jaar voordien. Dit heeft tot gevolg dat in de bestanden tot 2015, het inkomen (meestal) betrekking heeft op het inkomen van drie jaar terug (referentiejaar = T-3). Gevallen waarbij het referentiejaar van het inkomen gelijk is aan T of T+1, betreffen een begin van activiteit als zelfstandige in jaar T of een door de sociale verzekeringsfondsen foutief doorgegeven referentiejaar.
  • Vanaf 1 januari 2015 is de berekeningswijze voor de sociale bijdragen van zelfstandigen gewijzigd. De bijdragen van een bepaald jaar worden vanaf dan berekend op basis van de beroepsinkomsten van de zelfstandige van datzelfde jaar. Het referentiejaar is quasi altijd jaar T. Gevallen waarbij het referentiejaar van het inkomen gelijk is aan T+1, betreffen een begin van activiteit als zelfstandige in jaar T of een door de sociale verzekeringsfondsen foutief doorgegeven referentiejaar.
  • Zowel in de jaren voor 2015, als in de jaren nadien komt de waarde '1500' voor. Deze waarde betekent 'blanco'.

Internationale compatibiliteit

/