Variabele: Schrappingsdatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Schrappingsdatum

Afkorting

Schaansc

Thema

Arbeidsprestatie, Loopbaan

Definitie/omschrijving

Datum van einde van de aansluiting bij het RSVZ

Bron

DWH_INASTI_RGTI

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De schrappingsdatum is niet steeds tijdig in het DWH_INASTI_RGTI-bestand gekend, met als gevolg dat een aantal personen ten onrechte gedurende een volgende periode als zelfstandige zijn gekend en pas bij het inladen van een nieuwe jaargang worden uitgezuiverd. Het gaat jaarlijks om een 15 000-tal personen, zo'n 2% van de zelfstandigenpopulatie

Internationale compatibiliteit

/