Variabele: Soort bezigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort bezigheid

Afkorting

LABELA

Thema

COVID-19

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft weer of de activiteit als zelfstandige de hoofd- of nevenbezigheid is of dat de zelfstandige actief is na zijn pensioen.

Bron

COVID19_INASTI_Overbruggingsrecht

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2021

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
Actief na pensioen/ 01/03/2020 - 31/07/2021 /
Bijdragecategorie niet gekend/ 01/03/2020 - 31/07/2021 /
Hoofdbezigheid/ 01/03/2020 - 31/07/2021 /
Nevenbezigheid/ 01/03/2020 - 31/07/2021 /