Variabele: Teller zelfstandige voor berekening eenheid loopbaan

Een verbetering voorstellen

Naam

Teller zelfstandige voor berekening eenheid loopbaan

Afkorting

teller_zelf_eenheid_loopbaan

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Teller aantal gewerkte dagen als zelfstandige om de eenheid van de loopbaan te berekenen. 

Bron

DWH_INASTI_PB_RUSTPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

N Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/