Variabele: Datum herval

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum herval

Afkorting

d_relapse

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Datum van herval in de invaliditeit erkend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit.

Bron

DWH_INAMI_CMI_RELAPSE

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

 

  • De invaliditeit wordt erkend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit op basis van een gedetailleerd verslag dat wordt opgemaakt door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling. De Raad moet een beslissing nemen binnen de vier laatste weken van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Een erkenning gebeurt steeds voor een bepaalde periode. Na deze periode kan de adviserend geneesheer een voorstel doen om de periode te verlengen, en neemt de GRI de beslissing of de periode effectief verlengd moet worden.

 

 

 

 

Internationale compatibiliteit

/