Variabele: Einddatum betalingsperiode

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum betalingsperiode

Afkorting

Einddatum_betalingsperiode

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Einddatum van de betalingsperiode. Een betalingsperiode is de periode waarvoor de invalide een uitkering heeft gekregen (referteperiode).

Bron

DWH_INAMI_Paiements

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het bestand DWH_INAMI_Paiements wordt jaarlijks geleverd aan het DWH AM&SB. Binnen het DWH AM&SB wordt dit jaarbestand omgevormd tot trimestriële bestanden. De records van het jaarbestand worden op basis van de variabelen begin- en einddatum van de betalingsperiode (aanvangsdatum_betalingsperiode, einddatum _betalingsperiode) toegekend aan de kwartalen waarop de betalingen betrekking hebben.

Internationale compatibiliteit

/