Variabele: Zittingsdatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Zittingsdatum

Afkorting

D_zittin

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

De datum waarop de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit haar beslissing heeft genomen.

Het is de laatste beslissing op het moment van de extractie van de gegevens.

Bron

DWH_INAMI_CMI

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/