Variabele: Einddatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum

Afkorting

Period_end_date

Thema

Loopbaan

Definitie/omschrijving

Einddatum van de betrokken periode

Bron

DWH_SIGEDIS_Période_old

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Records waarvan de einddatum blanco is, betreffen in de meeste gevallen records waarvan de einddatum onbekend is en de arbeidsongeschiktheid dus nog lopende is. Indien de einddatum van het betrokken record gekend is, en de arbeidsongeschiktheid beëindigd is, wordt een nieuw record opgenomen met geregistreerde einddatum. Dit nieuwe record is identiek aan het vorige maar met ingevulde einddatum. Records i.v.m. beroepsziekten kunnen hiervan afwijken. Deze kunnen namelijk worden afgesloten met een andere loopbaancode. Een andere uitzondering betreft de periodes geregistreerd met loopbaancodes 260 en 261 waarbij de einddatum staat vermeld onder de variabele 'Period_start_date' indien de variabele 'granting_code' een waarde 2 heeft.

Internationale compatibiliteit

/