Variabele: Toekenningscode

Een verbetering voorstellen

Naam

Toekenningscode

Afkorting

Granting_code

Thema

Handicap

Definitie/omschrijving

/

Bron

DWH_SIGEDIS_Période_old

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - 31/12/2005

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele bevat informatie i.v.m. de toekenning of intrekking van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, en hoort bij de loopbaancodes 260 en 261
  • De begindatum van de periodes geregistreerd onder loopbaancodes 260 en 261 wordt aangegeven door de variabelen 'Period_start_date' en 'granting_code = 1'. De einddatum van deze periode wordt aangegeven door de variabelen 'Period_start_date' en 'granting_code = 2'.
  • Deze variabele is vanaf 2006 vervangen door de loopbaancodes 263 en 264.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Toekenning 01/01/1954 - 31/12/2005 Deze code is enkel van toepassing bij loopbaancodes 260 en 261.
2Intrekking 01/01/1954 - 31/12/2005 Deze code is enkel van toepassing bij loopbaancodes 260 en 261.